Yläkouluun meno pelottaa

Yläkouluun meno pelottaa

Aloitan ensi vuonna seiskalla uudessa koulussa ja mua pelottaa kun oon kuullut joitain huhuja mun uudesta koulusta. Kuulin myös, ettei kaikki mun kaverit välttämättä tule enää samalla luokalle ja muutenkin kaikki jutut on ihan uusia. Eli mitä kaikkee yläkoulussa tapahtuu ja mitä voin tehdä, jos oon ihan pihalla kaikesta?

Monia seiskaluokkalaisia jännittää uuteen kouluun meno. Yläkoulusta kuullut huhut eivät useinkaan ole totta, vaan ne ovat perinne, jota vanhemmat oppilaat kertovat huvin vuoksi. On lohduttavaa tietää, että kaikki muutkin seiskat ovat yhtä ”hukassa”.

Olet oikeassa siinä, että alakoulussa yhdessä ollut luokka pysyy harvoin samana. Luokat ja opetusryhmät vaihtelevat yläkoulussa aineiden mukaan. Tilanne voi kuitenkin olla tilaisuus saada uusia kavereita ja päästä uuteen ympäristöön. Jos ei tunne ketään uudesta koulusta tai vain muutaman tyypin, yläkoulu voi olla hyvä paikka aloittaa kaikki puhtaalta pöydältä.

Yläkoulu tuo mukanaan muutoksia, mutta niistä kaikista kerrotaan koulun alkaessa ja pitkin kouluvuotta. Luokilla ei ole omaa opettajaa, vaan oma ohjaaja tai luokanvalvoja. Hän seuraa oppilaiden läsnäoloa ja pitää yhteyttä vanhempiin. Hän hoitaa luokkaa koskevat asiat tunneilla, joita kutsutaan luokanvalvojan tunneiksi tai varteiksi. Jokaisella opettajalla on oma aine, jota he opettavat eri luokille. Oppilaat siirtyvät luokasta toiseen oppiaineiden mukaan.

Koulupäivät pitenevät. Joissain yläkouluissa opiskellaan jaksoissa ja joissakin kursseissa. Kun jakso vaihtuu, myös lukujärjestys ja opiskeltavat aineet vaihtuvat. Niin sanotun keskitetyn kurssin aikana yhden jakson aikana opiskellaan tietystä oppiaineesta yksi kurssi. Tällöin saman oppiaineen tunteja on viikossa monta.

Kurssimaisuuden vuoksi kouluun kannattaa panostaa koko yläkoulun ajan. Voi olla, ettei joitain oppiaineita enää opeteta esimerkiksi ysiluokalla, vaan päättötodistukseen jäävät numerot annetaan jo aiemmin. Kokeet pidetään kurssien loppupuolella. Tämän takia ajankäyttö kannattaa suunnitella hyvin.

Yläkoulussa alkaa uusia aineita kuten B-kieli, terveystieto ja oppilaanohjaus. Oppilaat voivat lisäksi valita valinnaisia aineita tai kursseja, joista itse tykkäävät.

Opettajat ja muu koulun henkilökunta opastavat kaikessa kouluun liittyvässä ja heiltä voi aina pyytää apua. Luokkakavereilta voi myös kysyä apua, ja useissa kouluissa on tukioppilastoimintaa. Koulutetut, ylemmillä luokilla opiskelevat tukioppilaat opastavat uusia oppilaita kaikissa asioissa. He myös auttavat oppilaita tutustumaan alussa toisiinsa ja heille voi kertoa kaikista huolista. Älä siis huoli, sopeudut kaikkiin muutoksiin nopeasti!

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu