Mikä on VALMA?

Mistä nimi VALMA tulee?

Oikea! Väärä!

Nimi VALMA tulee sanoista ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus.

Onko VALMA:lla yläikärajaa?

Oikea! Väärä!

Jos olet suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan koulutuksen, voit hakea valmentavaan koulutukseen. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla oppilaitos katsoo olevan riittävät edellytykset suoriutua opinnoista. Edellytyksenä on myös, että tähtäät valmentavan koulutuksen jälkeen ammatilliseen perustutkintoon. Valmentava koulutus ei pääsääntöisesti ole tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet jonkun tutkinnon, esim. ammatillisen perustutkinnon tai ylioppilastutkinnon. Voit silti hakea valmentavaan koulutukseen, mutta oppilaitos arvioi koulutustarpeesi ja voi jättää sinut valitsematta sillä perusteella, että sinulla on jo tutkinto. (Lähde: Opintopolku)

Mitä VALMA:lla tehdään?

Oikea! Väärä!

Harkitse ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta: jos et vielä peruskoulun jälkeen tiedä mitä tekisit, jos kaipaat lisää tietoa jatko-opintomahdollisuuksista, jos tarvitset opiskeluvalmiuksien vahvistamista tai jos haluat parantaa peruskoulun todistustasi. (Lähde: Opintopolku)

Mikä on VALMA:n tavoite?

Oikea! Väärä!

Valmentavassa koulutuksessa voit: parantaa tiedonhankintataitoja, kehittää kielitaitoasi, esimerkiksi suomen kielessä, tutustua eri aloihin ja miettiä, mikä ammatti sinulle sopisi, kehittää opiskelu- ja elämäntaitoja, tutustua työelämään työpaikkavierailujen ja työpajatoiminnan kautta, tutustua erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin ja valmentautua suorittamaan ammatillisen perustutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. (Lähde: Opintopolku)

Mitä hyötyä VALMA:sta on ?

Oikea! Väärä!

VALMA antaa aikaa miettiä omaa alaa ja tutustua eri aloihin.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu