Itse tehty -projektiraha

Itse tehty on asenne!

Oman projektin toteuttamiseen kaveriporukalla on saatavissa rahaa. Itse tehty -rahalla voitte toteuttaa oman unelmanne. Mannerheimin Lastensuojeluliitto myöntää projektirahaa tukioppilasryhmille sekä MLL:n paikallisyhdistyksissä toimiville nuorisoryhmille.

Itse tehty on tarkoitettu nuorille, jotka eivät tyydy valmiiseen maailmaan vaan tekevät itse!

13–19-vuotiaat nuoret voivat ammentaa projekti-ideoita tukioppilastoiminnasta sekä MLL:n paikallisyhdistysten kanssa yhdessä toteutettavasta toiminnasta. Teidän juttunne voi olla vaikkapa seiskojen ryhmäyttämispäivä, välituntitoiminnan järjestäminen tai paikallisyhdistyksen kanssa yhdessä toteutettu nuorten kirpputori.  Itse tehty on myös rahaa!  Jokainen nuori osaa, kun vain uskaltaa. Rohkaisijoina toimivat oman lähipiirin aikuiset, kuten tukioppilasohjaajat ja paikallisyhdistysten toimijat sekä Itse tehty -raha, jota projektille voi hakea 200 euroa. Hakulomakkeelle tulee eritellä miten tuki aiotaan käyttää.

Kriteerit Itse tehty -rahan saamiselle

Itse tehty rahaa voivat hakea 13–19-vuotiaat nuoret vähintään kolmen hengen ryhmässä. Toiminnan tulee olla nuorten ideoimaa ja toteuttamaa ja  ryhmällä tulee olla kontakti tukioppilastoimintaan ja/tai MLL:n paikallisyhdistystyöhön.

Erityisesti arvostamme sitä, että toiminta on selkeästi tavoitteellista ja sen on mahdollista juurtua osaksi tukioppilaiden ja/tai MLL:n paikallisyhdistyksen toimintaa. Arvostamme myös pitkäkestoista tai useamman kerran tapahtuvaa toimintaa, useita yhteistyötahoja ja useita tarkennettuja tavoitteita.

Emme tue Itse tehty -rahalla MLL:n tuotteiden tai koulutusten tilaamista emmekä koulujen perustoimintaa, kalustehankintaa tai matkoja. Itse tehty -rahan tavoitteena on käynnistää nuorten uutta toimintaa. Voimme tukea yhtä koulua tai paikallisyhdistystä kerran lukuvuoden aikana.

Hakuajat

Itse tehty -rahaa voit hakea koko kouluvuoden ajan. Päätös myönnetyistä projektirahoista lähetetään kuukauden kuluessa hakulomakkeen lähettämisestä. Koulujen kesälomien aikana emme tee päätöksiä. Hakemus täytetään verkossa ja sen täyttäjänä ovat nuoret.

Raportointi

Projektit raportoidaan vastaamalla raportointilomakkeen kysymyksiin projektin toteutuksen jälkeen. Raportin yhteyteen voi liittää valokuvia, joita voidaan hyödyntää MLL:n markkinoinnissa. Raportti toimitetaan Mannerheimin Lastensuojeluliittoon lomakelinkin kautta, postitse tai sähköpostitse.

Tämän lisäksi haluamme raportin, jonka voimme julkaista Nuortennetissä. Raportti voi olla sanoin, kuvin tai vaikkapa videon avulla tehty lyhyt kuvaus siitä mitä projektissa on tehty. Tarkistathan, että sinulla on oikeus mahdollisiin kuviin tms. Lähetä tämä teos osoitteeseen santtu.silventoinen@mll.fi projektin päättymisen jälkeen.

Rahankäytöstä on raportoitava MLL:lle sähköisellä raportointilomakkeella ja saajatahon on säilytettävä kuitit, jotka tarvittaessa voidaan tarkistaa. Kuitteja ei tarvitse toimittaa MLL:oon. Itse tehty -raha voidaan maksaa vain koulun tai jonkun muun asiaan liittyvän yhteisön tilille (esim. MLL:n paikallisyhdistys), ei yksityishenkilön tilille. Huomaattehan, että raportointilomaketta ei voi tallentaa kesken täyttämisen!  Voitte vastata kysymyksiin myös sähköpostilla santtu.silventoinen@mll.fi postitse MLL, Santtu Silventoinen, PL 141, 00531 Helsinki.

Aiheeseen liittyvät

Haku- ja raportointilomakkeet

Tukea tukioppilastoimintaan ja vinkkejä projekteihin