Itse tehty -projektirahoituksen tietosuojaseloste

 

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

PL 141 00531 Helsinki 

075 32451 www.mll.fi

Yhteyshenkilö

Liisa Kilpiäinen
liisa.kilpiainen(at)mll.fi
075 3245 427

Rekisterin nimi 

Itse tehty – projektirahoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Mannerheimin Lastensuojeluliitto myöntää projektirahaa tukioppilasryhmille sekä MLL:n paikallisyhdistyksissä toimiville nuorisoryhmille. Projektihakemusten käsittelyä ja raportointia varten MLL kerää nuorten (13-19 v) ja täysikäisten vastuuhenkilöiden henkilötiedot. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään projektin raportointiin asti. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut. Henkilötiedot säilyvät kuitenkin osana MLL:n taloushallintoa kirjanpitolain mukaisesti. 

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö 

Projekteihin osallistuvat nuoret ja vastuuhenkilöt. Nimi,  puhelinnumero, sähköpostiosoite. Sopimuksessa on yhteisön tilitiedot.  

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilöiden omat ilmoitukset 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.  

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa: 

  1. pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;  
  2. tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin  
  3. niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen 
  4. tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018. 

 

Aiheeseen liittyvät