Siirry sisältöön

Myönteinen nettikulttuuri

Tukioppilaana voit pohtia, miten edistää myönteistä nettikulttuuria ja miten nettikokemukset vaikuttavat hyvinvointiin ja kouluviihtyvyyteen. Ideoi muiden tukioppilaiden kanssa, miten verkkoa voidaan hyödyntää positiivisella tavalla. Myönteisen nettikulttuurin edistämisen kannalta on tärkeää ymmärtää, mitä on nettikiusaaminen, millaisia mediataitoja tarvitaan ja mitä on kohtuullinen mediankäyttö.

Miten laitan mediataidot kuntoon?

Mitä on nettikiusaaminen?

Mitä on kohtuullinen mediankäyttö?


Tukioppilaina voitte ohjata nuoremmille oppilaille kummitunteja esimerkiksi nettikiusaamisen ehkäisemisestä ja myönteisen pelikulttuurin edistämisestä.

Tutustu tehtäväkortteihin, joissa on valmiit oppituntimallit kummitunnille. Harjoitelkaa ensin tuntien ohjaamista oman tukioppilasporukan kanssa ohjaajanne avustuksella.

Tehtäväkortti 450. Stop nettikiusaamiselle ja ilkeilylle -oppituntimalli

Tehtäväkortti 454. Parempaa pelikulttuuria -oppituntimalli 

Tehtäväkortti 461. DIGIFIT -kirppu. 


VALISTUSVESSA
Mikä olisi vessaa rauhallisempi paikka lukea vinkkejä mediankäyttöön? Voisiko koulun vessa toimia valistusvessana, jossa kuka vain voisi lukea tärkeitä ohjeita ja vinkkejä mediassa toimimiseen? Voitte rakentaa kouluun valistusvessan, josta kuka vain voi löytää tärkeitä ohjeita ja vinkkejä median maailmassa navigoimiseen.

TEEMAPÄIVÄT
Järjestäkää media-aiheisia teemapäiviä. Tutustukaa Nuortennetin netti ja media -sivuihin ja suunnitelkaa oma teemapäivä.

Netti ja media

[helpful]

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top