Teema: Ryhmän toiminta

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää koko koulun yhteisöllisyyttä ja luoda myönteistä kouluilmapiiriä. Tukioppilaat vahvistavat hyvää yhteishenkeä ja positiivista ilmapiiriä, luovat myönteistä vuorovaikutuskulttuuria, ehkäisevät kiusaamista ja tukevat yksinäisiä oppilaita.

Jotta toiminta on tavoitteellista ja vaikuttavaa, tulee tukioppilaiden ymmärtää ryhmän toimintaa ja erilaisia ryhmäilmiöitä. Tukioppilas toimii sekä ryhmän ohjaajan ja vaikuttajan että ryhmän jäsenen roolissa. Esimerkiksi kummitunnit ja erilaisten hyvää yhteishenkeä lisäävien tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen ovat yksi tukioppilastoiminnan toimintamuodoista, jossa tukioppilaat ovat ohjaajan roolissa.

Ryhmädynamiikan ymmärtäminen luo pohjaa ohjaamistaitojen kehittymiselle ja haastavien ohjaamistilanteiden ratkaisemiseen. Tukioppilaiden järjestämällä hyvää yhteishenkeä lisäävällä toiminnalla pyritään siihen, että kaikki voivat tuntea kuuluvansa yhteisöön. Tällä tavoin tukioppilaat tekevät myös tärkeää kiusaamista ennaltaehkäisevää työtä. Tukioppilaan on tärkeä ymmärtää ryhmäilmiöitä ja ryhmän toimintaa, jotta voi ymmärtää kiusaamisen syitä ja seurauksia sekä tukea kiusatuksi joutunutta tai ryhmän ulkopuolelle jäänyttä oppilasta.

Esimerkkejä ja ideoita toimintaan

KAVERIVIIKKO. Kaveriviikolla harjoitellaan kaveritaitoja. Kaveriviikko voi olla milloin vaan ja sitä varten tukioppilaat voivat keksiä monenlaista toimintaa. Vinkkejä ja ideoita kaveriviikon sivuilta!

KOULURAUHAPUU. Koulurauha-puun hedelmät ovat ystävällisyyteen, huomaavaisuuteen, kunnioittavaan kohtaamiseen ja yhteisiin asioihin vaikuttamiseen liittyviä tehtäviä, jotka tukevat koulurauhan rakentamista. Kasvattakaa täynnä hedelmiä oleva Koulurauha-puu toteuttamalla omenoihin merkattuja koulurauhaa edistäviä tehtäviä. Tulosta oma puu koulullenne Koulurauhasivulta!

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu