Päihteet, paha olo ja sosiaalinen paine

Päihteidenkäytölle tai päihdyttävien aineiden kokeilulle on usein monia syitä, joita voi olla vaikea itsekin käsittää. Joskus jokin tilanne elämässä voi tuntua ylitsepääsemättömän vaikealta ja silloin ihminen pyrkii etsimään keinoja päästä tukalasta olosta tai tilanteesta eroon. Oletko itse kokenut sellaisia tilanteita, joissa et tiedä miten tulisi toimia tai miten hankalasta olosta pääsisi eroon? Onko näihin tilanteisiin liittynyt joskus päihteidenkäyttöä?

Päihteillä ei kannata lievittää pahaa oloa

Pahaa oloa saatetaan yrittää lievittää päihteillä, ikään kuin etsimällä hetkellistä helpotusta hankalaan tilanteeseen. Päihteet voivat lisätä aivoissa dopamiinin tuotantoa, joka on mielihyvää kasvattava hormoni. Siksi päihteillä joskus tavoitellaan nopeaa helpotusta huonoon oloon. On kuitenkin hyvin haitallista ja riskialtista pyrkiä vähentämään pahaa oloa päihteillä, sillä päihteidenkäyttö aiheuttaa loppupeleissä kierteen, missä hetkellisen helpotuksen jälkeen seuraa usein entistä huonompi olo.

Päihteillä on selkeä vaikutus esimerkiksi mielialaan ja usein niiden käyttö pahentaa vaikkapa masennusta tai ahdistusta entisestään. Lisäksi päihteidenkäyttö altistaa erilaisille riskeille, kuten tapaturmille, kun oman kehon hallinta ja keskittymiskyky heikkenevät. Päihteidenkäytön jälkeen mielihyvähormonin poistuessa kehosta, olo tuntuu monesti surulliselta, vaikka oma jaksaminen olisi muuten ihan hyvällä mallilla.

Koska päihteiden vaikutus on hetkellinen, mielihyvän tunteen poistuessa kehosta aiheuttaa se usein entistä huonomman olon. Tästä syystä voi jäädä jumiin eräänlaiseen kierteeseen, missä pahaa oloa ruokitaan päihteillä ja niiden vain lisätessä pahaa oloa, päihteitä käytetään useammin tai enemmän. Päihteet eivät ole kannattava valinta pahan olon helpottamiseksi.

Miten pahaa oloa voi helpottaa?

Mikä sitten avuksi, jos ahdistaa tai tuntee pahaa oloa? Tärkeää olisi kiinnittää huomiota siihen, mistä paha olo mahdollisesti johtuu. Joskus koemme selittämätöntä pahaa oloa ja sen syytä voi olla mahdotonta ymmärtää. On hyvä miettiä, millainen elämäntilanne itsellä on, minkälaisia läheisiä omaan elämään kuuluu tai minkälaisia voimavaroja omassa elämässä on? Minkälaisia tilanteet kavereiden kanssa ovat ja mitä ne saavat sinut kokemaan?

Pahasta olosta tulisi jutella luotettavan aikuisen kanssa, tai vaikka omalle ystävälle, mieluummin kuin pyrkiä helpottamaan sitä päihteillä. Omaa mielialaa voi pyrkiä parantamaan esimerkiksi sellaisella itselle tärkeällä tekemisellä, mistä nauttii ja saa hyvää mieltä. Minkälaisia asioita olet kokeillut helpottaaksesi pahaa oloa? Mikä sinusta on tuntunut toimivalta?

Sosiaalinen paine

Joskus koemme painetta kuulua joukkoon, esimerkiksi kaveriporukkaan. Jos porukassa muut kokeilevat päihteitä, voi se aiheuttaa itselle tunteen, että minunkin täytyisi kokeilla. Jokaisella on kuitenkin oikeus kieltäytyä päihteistä, vaikka toiset niitä kokeilisivatkin. Usein painostuksen tunne on vahvinta omissa ajatuksissa, mutta päihteistä puhuttaessa kavereiden kanssa voi käydä ilmi, etteivät muutkaan kaverit ole kiinnostuneita kokeilemaan.

Kaveriporukka voi myös toimia turvallisena päihteettömänä ympäristönä, missä ei tarvitse tehdä riskialttiita ratkaisuja. Oletko itse kokenut painostusta päihteiden kokeiluun kaveriporukassasi? Tärkeää olisi jutella aikuisen kanssa myös niistä tunteista, mitkä liittyvät paineeseen kuulua joukkoon.

Missä kohdassa voin valita toisin tai vaikuttaa itse toimintaani? Vastaus tähän on, että missä vaiheessa tahansa. Tärkeintä on kuunnella itseäsi ja omaa tunnetta siitä, mikä on turvallista ja tukee hyvinvointiasi. Mikäli koet tarvitsevasi apua päihteisiin tai pahaan oloon liittyen, sinulla on aina oikeus pyytää sitä. Avun pyytäminen osoittaa, että olet rohkea ja uskallat tutkia omia valintojasi.

Kaipaatko apua?

Nuortenlinkin päihdemittarin avulla voit tarkastella omaa päihteidenkäyttöäsi:

Nuortenlinkin päihdemittari

Jos olet huolissasi omasta tai kaverin päihteidenkäytöstä, voit kysyä asiasta nimettömästi Nuortenlinkin nettineuvonnasta:

Nuortenlinkin nettineuvonta

Voit myös kokeilla, miten erilaiset valinnat päihteiden suhteen vaikuttavat Hukkaputki-pelissä tarinan kulkuun:

Hukkaputki-peli

Myös Lasten ja nuorten puhelimen palvelut auttavat sinua, mikäli haluat jutella tilanteestasi luotettavan aikuisen kanssa. Näet yhteystiedot sivun alalaidasta.

Tämä teksti on tehty yhteistyössä A-Klinikkasäätiön (Nuortenlinkki) kanssa.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu