Eettiset ohjeet

Esimerkki tiimien eettisistä ohjeista: Snapchat-tiimi (jokaisella tiimilllä on eri ohjeet):

Kun julkaisen Nuortennetin Snapchatissa, otan seuraavat seikat huomioon.

  1. Tiedostan edustavani Mannerheimin Lastensuojeluliittoa. MLL:n arvot ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus. MLL:n periaatteet ovat avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus ja arjen arvostus. Toteutan toimissani näitä arvoja ja välitän hyvää kuvaa MLL:sta.
  2. Snapchat toimii ensisijaisesti Nuortennetin markkinointikanavana sekä arkiasioiden jakamiskanavana.
  3. Snäpit julkaistaan aina kaikille, yksityisviestejä ei pääsääntöisesti lähetetä. Saan lukea muilta tulleet yksityisviestit ja vastata niihin esimerkiksi kiittäen viestistä tai kommentista, mutta en käy pidempää keskustelua yksityisestiSnapeissa voin muistuttaa, että emme käy yksityiskeskusteluja. Jos joku ilmoittaa haluavansa osallistua Nuortennetin tekemiseen, laitan Liisalle viestin. 
  4. Olen snapeissani positiivinen, suvaitsevainen ja muita kunnioittava. Saan olla hauska! :)
  5. En kerro Nuortennetin snäpissä koko nimeäni, asuinpaikkaani tai sijaintia. En markkinoi omia sometunnuksia muille Nuortennetin snäpin kautta.
  6. Minulla on oikeus saada tehtävääni koulutusta, sekä tukea ja ohjausta toimiessani Nuortennetin toimittajana.
  7. Voimme jakaa vinkkejä, ideoita ja ajatuksia snappiin ja Nuortennettiin liittyen Snaptiimin omassa WhatsApp-ryhmässä.
  8. Minulla on velvollisuus ilmoittaa kohtaamistani hankalista tilanteista MLL:n työntekijälle. Vaikeat tilanteet ovat aina aikuisen vastuulla. Nuortennetin toimittajana roolini rajoittuu Nuortennetin snäppiin. Mikäli joku haluaa tukeani muulloin tai minua kohdellaan epäasiallisesti, ilmoitan asiasta MLL:n työntekijälle. Ota yhteys WhatsApp-viestillä yksityisesti Liisalle 050 468 8069.

Jokaiselle MLL:n Nuortennetin Snap-tiimin toimittajalle lähetetään nämä ohjeet yksityisviestillä. Niiden kuittaaminen tarkoittaa ohjeisiin ja toimintatapoihin sitoutumista.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa Snap-tiimistä poistamiseen.