Kuva- ja tubetiimin eettiset ohjeet

Ohjeita kuvien ja videoiden julkaisuun Nuortennetissä ja sen somekanavissa 

Kun otan kuvia ja/tai teen videoita Nuortennettiin, otan seuraavat seikat huomioon.

  1. Tiedostan edustavani Mannerheimin Lastensuojeluliittoa. MLL:n arvot ovat: lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus.
    MLL:n periaatteet ovat: avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus ja arjen arvostus. Toteutan toimissani näitä arvoja ja välitän hyvää kuvaa MLL:sta.
  2. Lähetän vain sellaisia kuvia ja videoita, jotka olen itse tehnyt ja joihin minulla on lupa kaikilta niissä esiintyviltä sekä alle 18-vuotiaiden huoltajilta. Jos henkilöä ei voi tunnistaa hän voi olla kuvassa tai videolla.
  3. Minulla on lupa kaikkeen musiikkiin ja muuhun videossa olevaan.
  4. Tiedän, että kuvia ja videoita voidaan julkaista MLL:n Nuortennetin lisäksi Nuortennetin Youtube-kanavalla ja muissa some-kanavilla.
  5. Minulla on oikeus saada tehtävääni koulutusta, tukea ja ohjausta toimiessani Nuortennetin toimittajana.
  6. Voin jakaa vinkkejä, ideoita ja ajatuksia videoihin ja Nuortennettiin liittyen Kuva- ja tubetiimin omassa Slack-ryhmässä sekä kaikkien toimittajien yhteisessä Nuortennetti-ryhmässä.
  7. Minulla on velvollisuus ilmoittaa kohtaamistani hankalista tilanteista MLL:n työntekijälle. Vaikeat tilanteet ovat aina aikuisen vastuulla. Nuortennetin toimittajana roolini rajoittuu Nuortennettiin. Mikäli minua kohdellaan epäasiallisesti tai kohtaan jotain muuta häiritsevää, ilmoitan asiasta MLL:n työntekijälle. Ota yhteys WhatsApp-tai tekstiviestillä yksityisesti Riikkaan 050 453 1523.

Jokaiselle MLL:n Nuortennetin kuva- ja tubetiimin toimittajalle lähetetään nämä ohjeet yksityisviestillä.
Niiden kuittaaminen tarkoittaa ohjeisiin ja toimintatapoihin sitoutumista. Laita Riikalle viestiä (050 453 1523, tai riikka.kaukinen(at)mll.fi), jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa näihin ohjeisiin. Kehitämme niitä mielellämme!

Ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa MLL:n Kuva- ja tubetiimistä poistamiseen.

Aiheeseen liittyvät