Siirry sisältöön

Tyttöjä, poikia, mitä muuta?

Jos sukupuolienemmistöön kuuluvia ihmisiä kuvataan sanoilla tyttö ja poika, mikä sana kuvaa heitä, joiden sukupuoli on jotain muuta? Siinäpä kiperä kysymys, johon ei ole kattavaa vastausta.

Tällä hetkellä yksi käytössä yleistynyt sana on muunsukupuolinen. Sen määritelmä elää edelleen, mutta sen voi ajatella käsittävän ison kirjon sukupuolen kokemuksia, joita ei voi kuvata sanoilla tyttö tai poika. Osalle sukupuolivähemmistöön kuuluvista sana muunsukupuolinen tuntuu hyvältä sanalta oman sukupuolen kuvaamiseen. Osa kokee sanan muunsukupuolinen myös ongelmallisena, koska sen voi esimerkiksi ajatella jättävän ulkopuolelle, jos ajattelee sanan tarkoittavan, että on tyttöjä, poikia ja sitten muita ihmisiä. On hyvin mahdollista, että tulevina vuosina tulee uusia sanoja, joilla sukupuolta kuvataan, tai ihan uusia ajatuksia, miten sukupuolen käsitettä voi lähestyä.

On myös ihmisiä, joiden sukupuoli on syntyessä luokiteltu esimerkiksi tytöksi, mutta jotka ovat sukupuoleltaan poikia, tai päinvastoin. Tätä kuvataan sanalla transsukupuolisuus. Osa transsukupuolisista henkilöistä käy läpi sukupuolen korjaukseksi kutsutun kokonaisuuden, jossa kehoa korjataan niin, että se vastaa henkilön sukupuolta. Korjaukseen saattaa kuulua kehon korjaamisen lisäksi esimerkiksi nimen vaihtaminen, hormonikorvaushoitoja ja virallisen sukupuolen muuttaminen. Kaikki ihmiset, joiden sukupuolta sana transsukupuolisuus kuvaa, eivät myöskään käy läpi korjaushoitoja, tai käyvät läpi vain osan niistä. Sukupuolen moninaisuuden asiantuntijat esittävät, että sukupuolen lääketieteellinen ja virallinen korjaaminen tulee eriyttää toisistaan.

Nyt tulee vielä yksi kiperä kysymys: mitä ajattelet, kuuluuko transsukupuolinen henkilö sukupuolienemmistöön- tai vähemmistöön? Kuka sen päättää, ja kenellä tulisi olla oikeus se päättää?

[helpful]

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

[helpful]
Back to top