Vad är Barn- och ungdomstelefonen?

Barn- och ungdomstelefonen samt nätbrevstjänsten är stödtjänster för barn och unga upp till 21 år. Tjänsterna är nationella, gratis och anonyma.  Dessa lågtröskeltjänster får målgruppen kontakta oavsett ärendets karaktär eller ämne. De som svarar är trygga och utbildade vuxna som lyssnar, stöder och finns där för barnet.

Barn och unga tar kontakt med tjänsterna av flera olika orsaker. Somliga behöver sällskap när de är ensamma hemma, medan andra för första gånger vågar uttrycka en rädsla eller en känsla som de bär på. Coronapandemin och andra aktuella händelser i samhället är viktiga för barn och unga att få prata om, och behovet att prata om dem syns i både telefonen och i brevtjänsten. Barn- och ungdomstelefonen mottar även många samtal som handlar om sex och kroppen. Att ställa “pinsamma” frågor till vuxna i ens närhet kan kännas svårt, men i och med att man är anonym och själv kan stänga samtalet om man så vill, säker tröskeln så att man vågar fråga det man går och funderar på. Även unga som redan har god kontakt med andra vuxna, och/eller vårdkontakter använder sig av tjänsten i och med att de upplevelserna också är viktigt att få prata om.

Barn- och ungdomstelefonen som är den enda finlandssvenska samtalstjänsten för enbart barn och unga, uppstod på grund av att andra finlandssvenska organisationer uttryckte ett behov. Mannerheims Barnskyddsförbund har drivit Lasten ja nuortenpuhelin i 40 år och hade därför möjlighet att starta en svenskspråkig samtalstjänst. Lasten- ja nuorten puhelin har också en nätbrevstjänst men även chattjänster.

Läs mer om Barn- och ungdomstelefonen samt nätbrevstjänsten

Besöka din klass eller din verksamhet?

Sedan våren 2021 gör vi även digitala klassrumsbesök i skolor runt om i Finland. Syftet med dessa är att berätta om våra tjänster direkt åt målgruppen. Detta visar sig ha haft en stor effekt och flera barn och unga ringer så fort de nåtts av informationen att en anonym samtalstjänst finns just för dem.

Besöken gör vi i alla årskurser och kan planeras på olika sätt. Somliga skolor föredrar att slå ihop så att några klasser är på samma digitala möte, medan andra föredrar en klass i taget. Besöket tar cirka en kvart och kräver ingen förberedelse.

Om du har en fråga eller vill ha virtuellt besök kan du mejla oss på kontaktuppgifterna som du hittar längst ner på sidan.

Beställ material

Om du vill beställa material till din skola, organisation eller till något annat ställe, gör du det bäst genom att beställa det direkt från Mannerheims Barnskydds webbutik. För skolor är det gratis att beställa material, fraktkostnaden tilldelas Mannerheims Barnskyddsförbund. Det som finns att beställa är affischer och klistermärken. Klistermärken beställs i knippe. Ett knippe innehåller 20 st klistermärken. Du kan beställa så många du vill.

Kom till butiken här

Material till sociala medier

Har du en tillgång till en social kanal som barn, unga, föräldrar eller yrkesverksamma som arbetar med barn, följer? Var gärna i kontakt med oss så skickar vi material som du kan publicera!

     

 

Kontakta oss

Om du har en fråga om tjänsten, vill samarbeta, eller behöver hjälp med något, får du gärna vara i kontakt med oss.

jourkoordinator(a)mll.fi

eller

Jourkoordinator Ida Sandholm, ida.sandholm(a)mll.fi

Jourkoordinator Sofie Railila, sofie.railila(a)mll.fi