Hoppa till innehållet

Material för vuxna

Vad är Barn- och ungdomstelefonen?

Barn- och ungdomstelefonen samt nätbrevstjänsten är stödtjänster för barn och unga upp till 25 år. Tjänsterna är nationella, gratis och anonyma.  Dessa lågtröskeltjänster får målgruppen kontakta oavsett ärendets karaktär eller ämne. De som svarar är trygga och utbildade vuxna som lyssnar, stöder och finns där för barnet.

Barn och unga tar kontakt med tjänsterna av flera olika orsaker. Somliga behöver sällskap när de är ensamma hemma, medan andra för första gånger vågar uttrycka en rädsla eller en känsla som de bär på. Coronapandemin, kriget i Ukraina och andra aktuella händelser i samhället är viktiga för barn och unga att få prata om, och behovet att prata om dem syns i både telefonen och i brevtjänsten. Barn- och ungdomstelefonen mottar även många samtal som handlar om sex och kroppen. Att ställa “pinsamma” frågor till vuxna i ens närhet kan kännas svårt, men i och med att man är anonym och själv kan stänga samtalet om man så vill, säker tröskeln så att man vågar fråga det man går och funderar på. Även unga som redan har god kontakt med andra vuxna, och/eller vårdkontakter använder sig av tjänsten i och med att de upplevelserna också är viktigt att få prata om.

Mannerheims Barnskyddsförbund har även stödtjänster på finska för barn och unga.  De upprätthåller även finskspråkiga stödtjänster för föräldrar. Läs mer här

Besöka din klass eller din verksamhet?

Barn- och ungdomstelefonen gör digitala klassrumsbesök i skolor runt om i Finland. Syftet med dessa är att berätta om våra tjänster direkt åt målgruppen. Detta visar sig ha haft en stor effekt och flera barn och unga ringer eller skriver så fort de nåtts av informationen att en anonym samtalstjänst finns just för dem.

Besöken gör vi i alla årskurser och kan planeras på olika sätt. Somliga skolor föredrar att slå ihop så att några klasser är på samma digitala möte, medan andra föredrar en klass i taget. Besöket tar cirka en kvart och kräver ingen förberedelse.

Om du har en fråga eller vill ha virtuellt besök kan du mejla oss på kontaktuppgifterna som du hittar längst ner på sidan.

Beställ material

Om du vill beställa material till din skola, organisation eller till något annat ställe, gör du det bäst genom att beställa det direkt från oss. Kontakta oss så skickar vi iväg ett paket med precis så mycket material du behöver!

 

Kontakta oss

Om du har en fråga om tjänsten, vill samarbeta, eller behöver hjälp med något, får du gärna vara i kontakt med oss.

jourkoordinator(a)mll.fi

eller

Jourkoordinator Ronja Quagraine, ronja.quagraine(a)mll.fi

 

Back to top