Hoppa till innehållet

Mental hälsa

En god psykisk hälsa är ofta förknippad med lycka, glädje och gott humör. Men allas liv innehåller också känslor av till exempel sorg och skam. När sinnet är friskt kan man också tåla motgångar bättre. Då man mår bra kan människan se sina egna förmågor, gå i skolan, studera eller arbeta och göra saker man gillar med andra människor.

En hälsosam livsstil är viktig för att man ska orka. Det är särskilt viktigt för en växande och utvecklande ungdom. Du kommer väl ihåg att sova och motionera tillräckligt och äta mångsidigt!

Psykisk hälsa stöds av:

 • Självacceptans och att man kommer överens med sig själv
 • Självrespekt
 • Förmågan och viljan att lära sig nya saker
 • Att man känner sig nödvändig
 • Meningsfulla aktiviteter och hobbyer
 • Uthärdande av besvikelser och bakslag
 • Förmåga att lösa konflikter och svåra situationer
 • Flexibilitet och anpassning
 • Goda vänner och människor nära dig
 • Konsten att prata om saker som tynger en
 • Bra kommunikation med föräldrar och resten av familjen
 • Uppskattande och hjälpande av andra

När ska man oroa sig?

Vi har alla vår egen erfarenhet av hurdan en god psykisk hälsa är. I vilket fall som helst kräver upprätthållandet av en god psykisk hälsa ansträngning och förhållanden som att stöder hälsan, och därför har människor utvecklat många olika sätt att upprätthålla sin egen mentala hälsa och välbefinnande.

Den psykiska hälsan varierar beroende på din livssituation. Tonåren är en tid då du kanske är på gott humör vid ett tillfälle, men i nästa stund känner du att allting irriterar dig. Men snabb variation av känslor handlar inte alltid bara om tonårskaos i huvudet och ibland kan du behöva hjälp och stöd för att klara av de jobbiga känslorna som uppkommer.

Du kan behöva stöd för din mentala hälsa om ditt illamående begränsar din funktionsförmåga. Det kan till exempel handla om att det känns jobbigt att gå till skolan, att du inte får glädje av att se andra människor, att du känner dig ständigt orolig eller då tankar om till exempel mat och ätande börjar störa det vardagliga livet.

En god självkänsla stöder den psykisk hälsan. Kom ihåg att även glädjas över de små sakerna!

Läs också

Hjälp och stöd

Testa dina kunskaper!

Back to top