Hoppa till innehållet

Alla har en roll i mobbningen

” Det känns dåligt att se en elev i skolan bli mobbad. Jag kan bara inte gå emellan,  jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Det känns så stort att gå och berätta om det för någon. Men att inte göra något alls ger mig ångest.”

Alla som är närvarande i en mobbningssituation är ansvariga för att mobbningen sker. Mobbning är ett komplext gruppfenomen där gruppens medlemmar spelar en avgörande roll för om mobbningen kan fortsätta eller inte. Mobbaren strävar ofta efter makt och en bra position i gruppen genom sina handlingar. Att visa stöd och försvara någon som upplever mobbningen minskar mobbarens makt i gruppen.

De flesta ungdomar accepterar inte mobbning. Det är dock lätt att i en grupp bete sig och agera på sätt som tillåter mobbningen att ske.

En mobbare mobbar sällan ensam. Bredvid och runt omkring finns personer som på olika sätt låter det ske. Förutom att vara den som mobbar och den som blir mobbad, finns även dessa roller:

  1. Medlöparen är inte den som börjar mobba. Ändå går hen lätt med i situationen för att hjälpa mobbaren.
  2. Förstärkaren kan stå bredvid och skratta och heja på mobbaren.
  3. Åskådaren ser allt, men stannar i bakgrunden och är tyst. Samtidigt, obemärkt, accepterar och deltar hen i mobbningen – och kanske är rädd för att bli mobbad själv.
  4. Försvararen försöker stoppa mobbningen och står på den mobbades sida.

De flesta av oss anser att mobbning och förolämpning av andra är fel. I grupp kan man ändå bete sig på ett sätt som man inte själv accepterar. Varför är det då ibland svårt att göra det som man vet att är rätt?

Var och en av oss vill känna sig accepterad och vara en del av gruppen. I en grupp styrs därför våra handlingar och beteenden av hur vi tror att gruppen vill att man skall vara. Gruppens normer är en sorts regler om hur man ska vara och bete sig i den gruppen. De reglerna skapar förväntningar på hur alla i gruppen ska bete sig. Normer är sällan utskrivna eller utsagda, de märks av att observera de andra och vara en del av gruppen. Även en norm som uppkommit utan att någon aktivt bestämt det, kan ha en avgörande inverkan på hur gruppmedlemmar beter sig.

Ofta förekommer det också felaktiga antaganden om vilken typ av beteende som accepteras och är önskvärt av de andra i gruppen. Även om ingen i gruppen tolererar mobbning, kan man tro att alla andra accepterar det och till och med tycker att det beteendet är roligt, därför ingriper man inte. För att bryta och förändra skadliga normer som ingen egentligen tycker är roliga, behövs modiga typer som våga säga högt att det inte är roligt att mobba andra eller skratta åt andra. Att ibland ifrågasätta eller tillsammans fundera på normer som finns runt omkring en, får en att se över om det finns oskrivna regler som begränsar en själv och andra att vara så som man vill.

Om du känner att det är svårt att motstå grupptrycket kan du ta upp frågan, till exempel i enrum med en annan medlem i gruppen och modigt fråga om den andra personen verkligen accepterar hur gruppen fungerar, eller om hen kanske tänker som du. I en grupp kan det vara lättare att tillsammans med andra gå ihop och påpeka att man tycker att det elaka beteendet är fegt och att man vill få det att sluta.

  • Var tredje elev deltar i mobbningen i någon av rollerna.
  • Du kan också hamna i en mobbningsroll motvilligt.
  • Det är alltid möjligt att ändra den roll man har!
  • I finska grundskolor mobbas vart tionde barn regelbundet.
  • Ingen har rätt att mobba någon annan.
  • Gå och berätta för en vuxen varje gång du ser mobbning.

Läs också

Hjälp och stöd

Back to top