Hoppa till innehållet

Bekymmer i familjen

Goda relationer människor emellan skapar grunden för ett gott liv präglat av lycka. Alltid går det dock inte bra, och familjen kan möta många slags problem och utmanande tider.

En av de svåraste och mest plågsamma saker som kan hända en är att en närstående dör. Döden kan inträffa plötsligt eller förväntat, och i båda fallen blir de överlevandes liv mycket annorlunda. Det är till fördel att veta hur man kan bearbeta förlusten av en närstående.

Det är också tungt att se en närstående drabbas av fysisk eller psykisk sjukdom. Sinnet fylls av många slags frågor. Vad beror sjukdomen på? Har jag på något sätt orsakat den? Finns det en risk att jag själv blir sjuk? Att få information om sjukdomen och stöd av närstående är av stor betydelse.

Våld i hemmet bryter ner ens sinnesfrid. Den våldsamma personen kan vara en förälder, en annan vuxen i näromgivningen eller ett syskon. Det är viktigt att veta vad man kan göra om man själv eller någon annan blir utsatt för våld.

Förutom att man upplevt våld eller att ens närstående insjuknat finns det mycket annat som kan framkalla oro och ångest. Det är viktigt att kunna tala om det man är bekymrad över och inte är säker på hur man ska förhålla sig till.

Fattigdom bland barnfamiljer har blivit vanligare, och många familjer har det därmed tufft. I Finland finns många familjer vars pengar inte räcker till alla utgifter. Ungdomarna i dessa familjer är tvungna att bekymra sig över familjens ekonomiska situation och försöka skära ner på sina personliga utgifter. Lyckligtvis finns det mycket man kan göra även om man inte har pengar.

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top