Hoppa till innehållet

Puberteten

”Vad är det som händer med dig? Är det här normalt?”

För breda eller för smala höfter? För små eller för stora bröst? Har menstruationen redan börjat? Hur lång ska en penis normalt vara? Sädesutlösning i sömnen under morgonnatten? Under puberteten börjar kroppen få sin vuxna form, sexualiteten blir starkare och känslolivet kan ibland kännas som en berg-och-dalbana.

Sexualiteten utvecklas under hela livet, men de största förändringarna äger rum i barn- och ungdomen. Då sker stora förändringar i kroppen, sinnet och känslorna. Sexualiteten är av så stor betydelse att det lönar sig att lära sig den stegvis i lugn och ro.

Varje ungdom genomgår pubertetens förändringar i egen takt vid olika tidpunkter, på olika sätt och i varierande ordning. En flicka kan vänta otåligt på att få åtminstone lite bröst under blusen medan en pojke oroar sig över storleken på sin penis. Om ens jämnåriga ligger tydligt framför en eller efter en i puberteten kan den egna kroppen kännas onormal. I puberteten jämför man sig ofta med andra, och att vara annorlunda känns obekvämt och nervöst. I den ålder man känner som störst behov av att vara som alla andra är de individuella skillnaderna som störst.

Plågan blir knappast mindre av att det vimlar av perfekta modellkroppar i reklam och på sociala medier, även om bilderna är kraftigt redigerade med bildbehandlingsprogram. Det kan kännas tungt, men faktum är att alla kroppar är unika och därför växer och mognar på olika sätt. När du ser dig omkring kommer du knappast att se två vuxna som ser exakt likadana ut. Var och en av oss får med tiden ett unikt utseende.

Kroppen utvecklas snabbare än psyket hos både flickor och pojkar. Den fysiska utvecklingen från barn till vuxen tar i genomsnitt fyra år, den mentala utvecklingen betydligt längre tid. På utsidan kan man se mycket vuxen ut, men ens mentala utveckling ligger efter den fysiska. Därför kan man känna sig osäker på sig själv, vilket kan komma till uttryck som blyghet men i vissa fall tvärtom som högmod.

Att bli vuxen kan ibland kännas hotfullt, som att gå på svag is. Man skulle vilja återvända till barndomens fasta mark, som känns mer bekant. När man ska ta sig över den svaga isen är det till fördel att ha hjälp av föräldrar, andra vuxna och jämnåriga, och man kan finna trygghet i att vara medveten om vad som händer i kroppen och sinnet under puberteten.

Läs mer om flickors pubertetsutveckling

Läs mer om pojkars pubertetsutveckling

Läs också

Hjälp och stöd

Testa din kunskap!

Back to top