Hoppa till innehållet

Sexuell läggning

Sexuell läggning betyder vilken typ av människor man blir sexuellt attraherade av. Det är naturligt att funderandet på sin sexuella läggning kan involvera  många olika typers känslor och tankar. I tonåren utvecklas den sexuella läggningen fortfarande, och ibland blir de egna känslorna först tydligare med tiden.

Heterosexuella människors intresse riktas både känslomässigt och fysiskt mot det motsatta könet. Homosexuellas intresse och attraktion dras mot det egna könet. Personer som är bisexuella, kan känna dragning till både personer av det egna könet och av personer med det motsatta könet. För somliga bisexuella har kanske könet på personen ingen betydelse, utan personens personlighet är viktigare än personens könstillhörighet.

Den delvis överlappande termen pansexuell innebär att en person upplever sexuell eller känslomässig attraktion till alla kön eller oavsett kön. En person kan också vara asexuell eller a-romantisk, vilket betyder att man bara känner lite eller inte alls sexuellt eller romantiskt intresse. Den egna sexuella läggningen kan man också definiera på ett annat eget sätt, eller inte alls.

Alla former av sexuell läggning har alltid funnits. Det finns ingen helt omfattande information om utvecklingen av sexuella läggningar. Den kunskap som finns idag visar på att olika faktorer, så som miljö, uppväxt, tidig barndom, biologi, relationer och livserfarenheter kan spela roll då den sexuella läggningen formas.

Som ung kan den sexuella läggningen pendla fram och tillbaka – men även senare i livet. Den egna sexuella läggningen kan innebära att man söker det som känns bra, särskilt i ung ålder, men även under hela livet. Somliga kan känna attraktion till sina vänner av olika kön. Detta definierar dock inte nödvändigtvis en persons sexuella läggning, eftersom särskilt unga går igenom många olika förändringar och letar efter sin egen identitet. Du behöver heller inte definiera dig själv som hetero, gay eller något annat – det viktigaste är att acceptera dig själv för den du är och framför allt att ge dig själv tid.

Vi tror lätt att sexuell läggning är lika med beteende eller synliga val.  Till exempel antas det ofta att en person som umgås med en person av motsatt kön är hetero och de som umgås med en person av samma kön är homosexuella. Men till exempel kan någon som dejtar en person av samma kön också lockas till motsatta kön – eller tvärtom. Det finns fortfarande ett starkt antagande i vårt samhälle att människor är heterosexuella och att man är antingen man eller kvinna. Erfarenheter av sexualitet eller kön diskuteras heller inte så öppet. På grund av dessa antaganden och att man inte diskuterar dessa frågor kan många människors erfarenheter förbli osynliga och mångfalden av sexuell läggning och kön kanske inte syns i vardagen i den utsträckning som de är en del av människors erfarenheter.

Läs också

Mer om ämnet

Barn- och ungdomstelefonen

Delta

Back to top