Hoppa till innehållet

En sexualitet i utveckling

” Ibland skämtar vi ganska villt om allt möjligt. Jag tror inte mina vänner vet vad jag egentligen tänker på.”

Sexualiteten är en naturlig och central del av mänskligheten i livets alla skeden. Det är en vacker sak som är viktig att ta hand om så att den mår bra och att du kan njuta av den.

Sexuell hälsa innebär att du känner att din sexualitet främst känns som en positiv och lustfylld sak, och att du har tillräckligt med kunskap och färdigheter för att leva i säkra, givande och accepterande relationer. Det innebär också möjligheten och förmågan att njuta av sin egen sexualitet så att den ger njutning och inte orsakar en dålig känsla, ångest, rädsla eller oro för sjukdomar.

I tidiga tonåren, mellan 12 och 14 års ålder, utvecklas den sexuella utvecklingen i snabb takt och frågor gällande sexualiteten blir på ett nytt sätt aktuella. Många känner ett behov av att ta reda på frågor relaterade till sin utveckling och sexualitet. När den egna kroppen i snabb takt förvandlas till en mer vuxen kropp kan det kännas förvirrande.

Sexualitet är spännande och skapar nya typer av känslor. Många saker relaterade till sexualitet är nya. Vänner kan prata om det med varandra, men sällan diskuteras egna erfarenheter eller känslor av osäkerhet ärligt eller öppet.

Ibland kan du drömma drömmar med sexuellt innehåll och ha sexfantasier. Ibland orsakar sexuella spänningar rastlöshet och irritation. Vissa människor beter sig och pratar på ett snuskigt sätt, även om de inte riktigt har några sexupplevelser ännu.

Vissa människor upplever sin sexualitet mycket starkt, medan det för andra inte är en lika betydande del av livet. Sexualitetens roll i livet förändras också i olika skeden av livet. De sexuella rättigheterna säkerställer att alla själva får bestämma över sin sexualitet, så länge man inte kränker andra människors sexuella rättigheter eller bryter mot lagen. Det finns alltså inget fel sätt att njuta av sin egen eller någon annans kropp samt sin egen sexualitet, bara man inte gör någon annan illa.

Vissa människor känner sig asexuella. Asexuell avser en person som upplever mycket liten eller ingen sexuell attraktion mot andra personer. En asexuell kan dock njuta av sex med sig själv eller en annan person och kan bli både fäst och  kär i någon av sitt eget kön eller av ett annat kön.

Eftersom sexualitet är en mycket intim och känslig sak är det klokt att tänka noga på vem och var man ska dela information gällande den, exempelvis bilder; så att ingen missbrukar det materialet. Det är dock viktigt att diskutera sexualitet och söka information från säkra källor; information från Internet och vänner kanske inte alltid är sann.

När man vet tillräckligt om sexualitet och har haft möjlighet att fundera på det från olika perspektiv, vet man också hur man tar bra beslut gällande sexualiteten och relationer som stöder det egna, och andras välbefinnande. Då kommer man inte heller att göra saker som man kanske ångrar senare eller som skapar dåliga känslor i dig själv eller hos någon annan.

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top