Hoppa till innehållet

Mobbning kan vara ett brott

“En kille hade skrivit ett bögskämt om en pojke på nätet. Det blev en stor grej av det. Det visade sig att det uppfyller kriterierna för att det skall se som förtal, eftersom fallet inte var sant. Även om den pojken hade varit homosexuell, skulle det fortfarande ha varit ett brott eftersom det skulle ha varit spridning av information som kränker privatlivet. Jag kunde verkligen inte tänka mig att ett sådant skämt skulle kunna vara ett brott.”

Mobbning kan uppfylla kriterier för brott. Den som står brevid och hejar på eller som uppmanar till mobbning kan också göra sig skyldiga för brott

 • Exempelvis slag, skuffar, sparkar, sätter krokben, stryper, drar i håret, tacklar eller på annat sätt orsakar smärta eller skadar hälsan.
 • Även om offret inte skulle få skador eller smärta av misshandeln.
 • Påföljden kan bli böter eller upp till två års fängelse.
 • Om en mobbare orsakar den mobbade fysisk skada.
 • Påföljden kan bli böter eller fängelse upp till sex månader.
 • Om en mobbare exempelvis sprider falsk information på nätet.
 • Kriterierna för grovt förtal uppfylls snabbt på nätet eftersom saker sprider sig snabbt till många människor.
 • Påföljden kan bli böter eller upp till sex månaders fängelse.
 • Om man delar information eller bilder om en mobbads persons privatliv till en stor publik (t.ex. online) och det skadar den mobbade.
 • Påföljden kan bli böter eller upp till två års fängelse.
 • Om man med våld hotar på ett sådant sätt att den hotade personen har anledning att vara rädd för att sin säkerhet eller egendom är i allvarlig fara.
 • Påföljden kan bli böter eller upp till två års fängelse.
 • Om man med våld eller hot tvingar den mobbade att tolerera, göra eller inte göra något.
 • Påföljden kan bli böter eller upp till två års fängelse.
 • En mobbare kan dömas om han eller hon har fyllt 15 år. I fall där mobbaren är under 18 år kan barnskyddet också bjudas in för att utreda fallet.
 • Det finns ingen åldersgräns för att bli skadeståndsansvarig. Med andra ord innebär det att en mobbare som är under 15 år kan bli skyldig att betala skadestånd till den som blivit mobbad, om den mobbade orsakat sådan skada som enligt lag skall ersättas.
 • Barn i alla åldrar kan användas som vittnen för att reda ut brott. Man kan inte vägra att vara vittne.
 • Om du ser eller upplever mobbning ska du omedelbart berätta det för en vuxen, till exempel dina föräldrar, lärare, en skolkurator eller skolsköterska. Tillsammans med en vuxen kan du fundera på om ni behöver polisanmäla mobbningen.

 

Läs mer om mobbning som brott på Brottsofferjourens hemsida. Länken finns länkat här under

Läs mer

Mobbning

Läs mer och ta kontakt

Back to top