Hoppa till innehållet

Frågor och svar

I telefonen svarar frivilliga över 25-åriga vuxna som genomgått Mannerheims Barnskyddsförbunds (MLL) utbildning i att lyssna och diskutera med barn och unga. Alla frivilliga har olika utbildnings- och yrkesbakgrunder. De frivilliga vuxna, jourhavarna, har inte färdiga lösningar på problem men du kan tillsammans med jourhavarna försöka hitta lösningar.

Barn- och ungdomstelefonen erbjuder engångshjälp. Det betyder att du inte kan komma överens om en ny samtalstid för att fortsätta diskussionen med samma jourhavare. Du kan tillsammans med jourhavaren fundera på vem i din närkrets du kunde fortsätta diskussionen med.

Jourhavarna får inte berätta något om sig själva i samtalen. Detta är för att fokus alltid ska ligga i barnets eller den ungas ärende.

I Barn- och ungdomstelefonen kan du prata om precis vad du vill – helt anonymt! Du behöver inte ha något egentligt ärende då du ringer. De ämnen som barn och unga ofta lyfter upp till samtal är ensamhet i vardagen, psykisk ohälsa samt frågor gällande relationer och sexualitet. Inget ärende är för stort eller litet, för glatt eller ledsamt. Ibland får jourhavarna även höra saker som barnet eller den unga aldrig tidigare vågat berätta för någon.

Till Barn- och ungdomstelefonen kan du ringa gratis och helt anonymt. Det syns inte i din telefonräkning att du ringt till barn- och ungdomstelefonen. Vi ser inte heller vilket telefonnummer du ringer ifrån.

Jourhavarna har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta till utomstående om det du berättar i samtalet. Till jourhavaren kan du berätta just den saken, händelsen eller hemligheten du länge burit och grubblat på. Jourhavaren vet inte vem du är och ser inte vilket nummer du ringer ifrån. Samtalen bandas inte heller in.

Ifall din situation är väldigt allvarlig gör vi allt vi kan för att hjälpa dig. Vid behov kan vi tillsammans med dig ta kontakt med myndigheterna (t.ex. barnskyddet eller nödcentralen). Tystnadsplikten kan alltså brytas enbart ifall du ger lov till det.

Jourhavarna bokför varje samtal. I systemet bokförs endast barnets ålder, kön och ämnet som diskuterats, till exempel ”förhållanden hemma”. Inget som bokförs går att koppla till ett visst barn. Denna information använder Mannerheims Barnskyddsförbund endast för att berätta till medier eller finansiärer vad barn och unga behöver en vuxens hjälp till. Även då berättas informationen allmänt: ”Av de som ringt förra året, berättade tusen att…”

Mer om ämnet

Back to top