Hoppa till innehållet

Föräldrar och syskon

Familjen skapar en grund från vilken var och en går ut i världen. Föräldrarna har i uppgift att bidra med stöd, omvårdnad, kärlek, trygghet och ömhet. Alltid blir det inte så. Medan hemmet för någon utgör en trygg hamn av lycka kan det för en annan vara en otrygg och svår plats att vara på.

Föräldrarnas och syskonens problem kan ha stor inverkan på hemförhållandena. Var och en behöver respekt, kärlek och omsorg, och alla har lika stor rätt till detta. Det är möjligt att klara sig genom kriser och problem, och att kunna söka hjälp och få det i sådana situationer är viktigt.

Det finns många slag av familjer. Med kärnfamilj avses en familj som består av föräldrarna och deras barn. Efter skilsmässa eller den ena förälderns död uppstår en familj där en ensamstående förälder har hand om barnen. I en ombildad familj ingår förutom en av de egna föräldrarna en styvmor eller -far och ibland också styvsyskon. Med regnbågsfamilj avses en familj med barn där de vuxna är av samma kön eller där en eller båda föräldrarna är till exempel transpersoner. Det finns också fosterfamiljer där föräldrarna har hand om andra pars barn och familjer där föräldrarna adopterat barn. I vissa fall bor barn hos sina mor- eller farföräldrar eller hos släktingar och hör därmed till dessa familjer. En del betraktar sina vänner som sin familj.

Hurdan är just din familj?

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top