Hoppa till innehållet

Nätmobbning

Mobbning är fel – även på nätet. På nätet kan mobbaren vara någon du känner från skolan eller hobbyer men även främlingar kan mobba och bete sig felaktigt mot andra. Nätmobbning kan höra ihop med skolmobbningssituationer, i vilket fall den mobbade inte får vara i fred från mobbarna ens hemma och mobbningen kan förbli osynlig för vuxna. Mobbning har ofta allvarliga och skadliga konsekvenser för offret och hens välbefinnande, men också för dem som mobbar.

I online-situationer är vuxna sällan närvarande, vilket kan uppmuntra mobbaren att fortsätta med mobbningen. En person som mobbar kan tänka att man kan säga vad som helst på nätet utan att få konsekvenser för det. Men om någon som har utsatts för mobbning sparar meddelanden eller bilder har hen bevis på mobbning och då är det ofta lättare att ta saken vidare.

Mobbaren behöver en publik. På internet kan mobbning vara synlig för flertal människor, vilket kan fresta mobbaren till överdrifter. I värsta fall blir publiken också involverad i mobbningen, till exempel genom att också börja skicka hånfulla meddelanden eller genom att inte ingripa utan låta mobbningen fortsätta.

På nätet kan tvivelaktiga pranks som varit menade för en liten grupp sprida sig hänsynslöst. Varje person på nätet har ett ansvar att agera respektfullt och rättvist mot andra användare och ingen har rätt att mobba eller trakassera andra. Alla har rätt att själva definiera vad de vill dela om sig på nätet.

Nätmobbning kan hända på offentliga eller mer privata nätplattformar och dess spår kan vara svåra att radera helt och hållet, vilket gör nätmobbning särskilt grymt och oetiskt. Nätmobbning är sårande och kan få den mobbade att känna grova skamkänslor och illamående en lång tid framöver. Mobbning har också en negativ inverkan på mobbaren. En skadlig video som sprids på nätet kan kopieras till flera olika onlinetjänster eller till andra internetanvändares datorer och mobiltelefoner. Det kan vara svårt att få raderat alla bilder, videor och texter som blivit uppladdade på internet, men det är ändå alltid värt att rapportera till upprätthållarna av plattformarna om material som sprids utan tillstånd men även till internetpolisen.

Nätmobbningssituationer kan lösas och övervinnas genom att man vågar berätta, ingripa och be om hjälp. Man bör alltid ingripa i mobbning, därför är det viktigt att berätta för en vuxen om mobbning för att få ett slut på mobbningssituationerna. Nätmobbning kan också uppfylla kriterier för ett brott.

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top