Hoppa till innehållet

Info om nätbrevstjänsten

Skriv ett brev här

Barn och ungas nätbrevstjänst är en elektronisk brevtjänst, där du kan skicka brev och läsa svaren som skrivits till dig. Tjänsten fungerar på datorer, telefoner och pekplattor som är anslutna till internet. Brevtjänsten är öppen dygnet runt. Ditt brev behandlas konfidentiellt och du kan vara totalt anonym i ditt brev.

Du kan börja brevväxlandet med Mannerheims Barnskyddsförbunds (MLL) frivilliga jourhavare efter att du skapat ett användarnamn åt dig själv. Breven besvaras i den ordning de kommer. Om du skriver flera brev med ditt användarnamn, sparas tidigare brev och svar i din elektroniska brevlåda. Jourhavaren kommer åt dessa tidigare brev då hen svarar på ditt senaste brev. Detta är på grund av att jourhavaren på bästa sätt ska kunna beakta innehållet av de tidigare breven i det nyaste svaret.

De som svarar på breven är frivilliga vuxna, jourhavare, som genomgått MLLs utbildning. Jourhavarna får handledning, skolning och stöd till sitt arbete.

Du kan skriva till oss om de saker som känns viktiga för dig. Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska börja sitt brev. Nedan finns exempelmeningar som kan hjälpa dig att komma igång med brevskrivandet.
”Jag känner att…”
”Jag bara inte kan…”
”Jag förstår inte…”
”Jag måste…”
”Jag är ledsen/arg/glad för att…”
”Just nu tänker/känner jag att…”
”Hur kunde jag…”
”Varför…”

  • Nedstämdhet, depression eller ångest
  • Svårigheter i kompisrelationer
  • Förtjusning
  • Självdestruktivt beteende

För att kunna brevväxla behöver du skapa en elektronisk brevlåda. För att skapa brevlådan behöver du komma på ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet eller lösenordet får inte innehålla specialtecken som till exempel mellanslag. Tillåtna tecken är bokstäverna a-z, A-Z och siffrorna 0–9.

I nätbrevstjänsten används samma säkerhetsmekanism som till exempel nätbankerna använder. Förutom det följer vi strikt tystnadsplikts- och sekretessanvisningar.

Mannerheims Barnskyddsförbund kan använda brev som kommit via brevtjänsten till forskningssyften. Brevet behandlas även då anonymt och det är omöjligt att koppla brevet till en viss person.

Ingen annan än de personer som gett ett tystnadslöfte kan komma åt breven i nätbrevstjänsten. Breven kommer aldrig heller att publiceras någonstans.

I barn och ungas nätbrevstjänst kan du skriva anonymt. Vi frågar efter åldersgrupp, kön och bostadsmiljö för att kunna föra statistik, samt för att kunna svara på brevet på bästa möjliga sätt. Förutom den informationen vet inte jourhavarna något annat än ditt användarnamn och det du berättar i brevet.

Du kan fylla i din e-postadress då du skapar brevlådan ifall du vill ha en påminnelse om ditt användarnamn och lösenord i mejlen. E-postadressen raderas omedelbart från vårt system efter att påminnelsen skickats. E-postadressen syns aldrig för jourhavarna som svarar på breven.

Om du använder brevtjänsten från en dator som används av andra (t.ex. familjens gemensamma eller bibliotekets dator), kom då ihåg att logga ut och att stänga webbläsaren efter att du skrivit eller läst svaret på ditt brev.

Mer om ämnet

Back to top