Hoppa till innehållet

Rusmedel

Till vanligt förekommande rusmedel hör alkohol, tobaksprodukter, narkotika och läkemedel som intas i berusningssyfte utan medicinsk indikation. Rusmedel påverkar psykiska funktioner och har bland annat hämmande, stimulerande och hallucinogena effekter på centrala nervsystemet. Rusmedel är beroendeframkallande, och abstinensbesvär kan uppstå om man slutar ta dem.

Rusmedel används på grund av sina effekter på psyket och beteendet. Substanserna stimulerar hjärnans belöningscentrum, vilket leder till att ett beroende ofta utvecklas. Beroende medför begränsningar för vad man kan göra i livet eftersom man ständigt upplever sig behöva allt större doser av det man är beroende av.

Bruket börjar ofta eftersom man vill pröva på, eller så tänker man sig att till exempel alkohol eller tobak hör till i vissa typer av situationer. Man talar om ”fredagsflaskan”, ”att ha roligt” eller ”att ta del av underhållning” på ett sätt som innefattar alkohol. ”Nervlugnande rökning” ger på motsvarande sätt ett intryck av att rökning kan få en att känna sig lugn.

Det finns goda skäl att ifrågasätta dessa uppfattningar. När man tänker efter inser man att de flesta människor inte i första hand tänker på alkohol när de talar om att ha roligt, och att slappna av innebär inte att ta en rökpaus.

Mycket i kroppen, bland annat nervsystemet och hjärnan, är ännu inte färdigt utvecklat hos ungdomar. Jämfört med fullvuxna löper ungdomar därmed flerdubbelt så stor risk att skada sin hälsa om de använder alkohol och droger. Ungdomar utvecklar också lättare ett beroende. Missbruk kan också ha ett flertal negativa följder för det dagliga livet.

Minderåriga som dricker alkohol regelbundet kan få betydande problem med skolarbetet och studiemotivationen. Läxor förblir ofta ogjorda, och mängden frånvaro ökar. Regelbunden alkoholkonsumtion försämrar minnet och gör det svårare att lära sig nya saker. När man är borta från skolan allt oftare klarar man sig sämre i studierna och kan känna att skolarbetet blir övermäktigt. I vissa fall får man aldrig något slutbetyg, eller så blir man inte antagen till fortsatt utbildning.

 

Back to top