Hoppa till innehållet

Varför mobbar man?

” Jag vet inte riktigt varför jag var en mobbare. Kanske var det något behov av uppmärksamhet och om att få bestämma i klassen. Nu när jag är äldre skäms jag verkligen när jag inser hur jag sårat andra människor.”

Den som blivit mobbad kan undra varför detta hände just den. Då är det bra att komma ihåg att vem som helst kan bli mobbad. Det är aldrig den mobbades fel att hen blir mobbad. Mobbning är ett gruppfenomen som handlar om de roller som har bildats i gruppen och hur de rollerna beter sig.

  • En person som mobbar andra kan göra det för att försöka säkra sin egen position i gruppen.
  • Den som mobbar kan sträva efter till exempel att bli sedd som den coola, eller den tuffa i gruppen.
  • Ibland försöker man hitta fel hos personen som fallit offer för mobbning, som skulle kunna förklara mobbningen. I verkligheten är det den som mobbar och omgivningens fel vem som blir mobbad. I olika skolor och klasser är orsakerna för mobbning olika. Om det i en klass är populärt med en viss sorts stil, kan den som blir mobbad vara den som inte klär sig likadant. I en annan skola kanske inte klädstilen alls har betydelse.
  • Mobbning kan vara ett sätt för en mobbare att ventilera sin egen ohälsa. Mobbaren kan vara frustrerad, ha ångest eller vara besviken. Personen kan lida av dåligt självförtroende, som han försöker gömma genom att mobba andra.
    Mobbaren kan själv ha blivit mobbad tidigare. Det ger en dock inte tillåtelse för att göra detsamma.
  • Den som mobbar andra kan sakna färdigheter och bra rollmodeller för hur man skall göra för att bli omtyckt av gruppen på ett bra sätt.
  • Lärarens eller ledarens hjälp behövs för att bygga upp en fungerande grupp och en bra gemenskap, så att det inte finns utrymme för att behandla andra dåligt

Om du mobbar eller har mobbat, stanna upp och tänk efter varför du gör det. Sök hjälp om du inte klarar av att sluta mobba på egen hand. Mobbning är alltid fel!

Läs också

Hjälp och stöd

Back to top