Hoppa till innehållet

Vad ska man göra om man ser mobbning?

”Jag blev irriterad när en person i skolan blev mobbad. Jag bestämde mig för att jag åtminstone kunde göra något och gick och pratade med honom. Jag sa att jag har märkt att han får utstå mycket skit på grund av en helt idiotisk sak och att jag tycker att det är fel. Sen pratade vi om allt möjligt annat. Jag bestämde mig för att gå tillbaka och prata med honom på nytt.”

Dina handlingar spelar roll. Även en liten, snäll gest kan hjälpa den mobbade att orka bättre. Alla kan själva tänka på vad de kunde göra för att förbättra situationen för den som blir mobbad. Forskning visar att de som försvarar någon som blir mobbad, anses vara de populäraste eleverna. Den som står på den svagas sida beundras. De flesta elever tycker att mobbning är fel.

Små vänliga gester kan göra stor skillnad för dem som har upplevt mobbning. Det är inte alltid enkelt att gå in i en mobbningssituation, men du kan visa stöd för någon efter händelsen genom att prata, sitta bredvid eller till och med skicka ett snällt meddelande. Även om man inte själv med sina handlingar får mobbningen att sluta, kan vänliga handlingar ha en jätte stor betydelse för hur den som upplever mobbning känner.

Du kan hjälpa en person som har upplevt mobbning eller kränkande behandling på följande sätt:

 • Berätta om det för en vuxen eller erbjud ditt stöd för att tillsammans med den mobbade gå och berätta om det.
 • Hälsa på en elev som blir mobbad. Det viktiga är att personen känner att hen inte kommer att bli lämnad helt ensam.
 • Prata med den som har blivit mobbad. Inte bara efter att mobbning skett utan i andra situationer också.
 • Berätta för den som har blivit mobbad att du inte tolererar mobbning. Om du är rädd för mobbaren kan du göra det när mobbaren inte är närvarande.
 • Bli vän med den som blir mobbad. Personen kan vara blyg och rädd för att själv ta steget för att lära känna någon.
 • För bort den som blir mobbad från mobbningssituationen. Ibland kan du förutspå att mobbning snart kommer ske, då kan det hjälpa med att gå och prata med den utsatta, eller föra bort personen till ett tryggare ställe.
 • Berätta för en vänelev eller tutor i skolan att du har märkt av mobbning eller be väneleven att prata med den som blir utsatt.
 • Ta med dina vänner eller en större grupp. Ni kan tillsammans ingripa och berätta om saken till en vuxen.
 • Om mobbningen sker eller fortsätter på sociala medier eller eller i chattforum, kan du ta skärmdumpar på det som skrivs. Du kan även säga ifrån, eller anmäla personen och personerna som mobbar.

” Det var så lätt att vara med i gruppen och skratta åt en väns kommentarer när hon kommenterade en i klassen. Jag tänkte inte på att jag nog hade ett ganska stort inflytande på att mobbningen sedan fortsatte.”

Om du märker mobbning eller känner press ,att gå med i det bör du överväga följande saker:

 • Mobbning påverkar självkänslan och hur du personen ser på sig själv. Den som blir mobbad kan tro att det är något allvarligt fel på honom.
 • Det kan vara svårt för den som blir mobbad att lita på andra. Att våga sig in i vän- och kärleksrelationer kan känna skrämmande
 • Minnen av mobbningen kan påverka en som vuxen. Upplevelserna och minnen av mobbning kan skapa sorg, ilska och skam känslor.
 • Upplevd mobbning kan vara orsak till en människas depression, missbruk eller självskadebeteende.
 • Du kan hjälpa till!

”Jag kände systern till en som blev mobbad, hon var med mig i samma träningsgrupp. En gång efter träningen gick jag för att prata med henne om hennes lillebror och om att han blir mobbad. Systern blev ganska upprörd men tacksam för att jag berättade det för henne. Hennes bror hade aldrig sagt något om saken.”

Vem som helst kan gå och berätta om mobbningen för en vuxen. Lärare vet inte alltid om mobbning, även om det skulle vara allmän information bland eleverna. Den mobbades familj vet nödvändigtvis inte heller om det. Man får inte hålla mobbning hemligt!

 • Berätta åt läraren. Det kan vara en oskriven regel i skolan att inte berätta för lärare om mobbning. Det är fel. Att berätta om mobbning handlar inte om att skvallra– det handlar om att hjälpa till.
 • Berätta om mobbningen till den mobbades föräldrar eller syskon. Den mobbade har kanske inte berättat om det, eller så har hen inte blivit tagen på tillräckligt stort allvar. Det är bra om så många som möjligt kan berätta om det.
 • Berätta för en vänelev i skolan. En viktig uppgift som vänelever har, är att föra saker vidare till lärare. Väneleven kan också gå och prata med den som blir mobbad, och hjälpa hen att berätta om mobbningen till en vuxen.

Det är alltid de vuxnas ansvar att utreda mobbning. Men vuxna har svårt att göra något, om de inte vet om det som sker. Berätta därför alltid om mobbning. Även om du är osäker över vad som hänt.

Läs också

Hjälp och stöd

Back to top