Test: Hur påverkar du din omgivning?

1. Du ser en elev tappa något utan att märka det. Vad gör du?

2. Du ser att någon alltid är ensam i skolan. Vad gör du?

3. Du ser att någon mobbar en annan elev. Vad gör du?

4. En elev ramlar i korridoren. Vad gör du?

5. Du ser att någon är sorgsen. Vad gör du?

6. Någon bär på ett tungt lass böcker. Vad gör du?

7. En klasskamrat har somnat under lektionen. Vad gör du?

8. En grupp elever skäller på en annan elev. Vad gör du?

9. En elev har problem med att öppna låset på sin cykel. Vad gör du?

10. Du hör eller ser någon tappa sin bricka i matsalen. Vad gör du?

Mer information