Hoppa till innehållet

Kränkande beteende och mobbning sårar

”På min klass är det vanligt att man kommenterar andras klädstil eller intressen. Det känns som att kommentarerna ofta riktar sig mot mig. Jag är säkert en ganska humorlös typ när kommentarerna ibland blir och störa mig en längre tid och jag har börjat fundera noggrant vad jag ids sätta på mig till skolan så att ingen skulle ha något att säga om det.”

Konflikter uppstår alltid. Att ha konflikter och att reda upp dem är inte en dålig sak fast de kan kännas trista i stunden. Bråk orsakar ofta en dålig stämning som kan hålla i sig en längre tid. Det lönar sig att fundera hur man själv kan bete sig i situationen på bästa sätt. Var och en kan med sitt beteende påverka på att bråket avslutas. Skillnaden på bråk och mobbning är att i bråk är det två (eller flera) personer aktiva och beter sig illa mot varandra. När det är mobbning handlar det om att en person blir dåligt behandlad av en eller flera personer.

Lekfullt retande kan handla om till exempel skämtande på den andras bekostnad. Ett lekfullt retande upplevs oftast som något positivt och gemensamt från båda parterna. Lekfullt retande är ofta temporärt och objektet varierar ofta. Lekfullt retande kan också göra ont trots att den som retat övertygar om att det varit på lek. Då är det viktigt att berätta om att orden inte kändes bra för en. Om mobbning bör man alltid berättas även för vuxna i skolan.

  • Kan vara ofta förekommande eller enstaka händelser, till exempel att dela bilder eller skvaller på nätet
  • Syftet är ofta att göra någon illa
  • är ett sätt att använda makt mot någon
  • kan vara frågan om en handling av en person eller en grupp

Det viktigaste är hur offret upplever situationen. Det viktigaste är inte det hur man mobbar utan hur mobbningen känns för den mobbade.

Läs också

Hjälp och stöd

Back to top