Hoppa till innehållet

Professionell hjälp

Det finns många vuxna omkring dig som har som uppgift att hjälpa och stödja barn och unga i frågor som berör dem. Skolan och skolans personal har ett ansvar över att eleverna skall må bra och du har alltid rätt att vända dig till en vuxen i skolan. Även kommunen, det vill säga där var du bor, finns det personer som skall se till att barn och unga ska må bra. 

De vuxna i skolan finns där för dig. Nedan listar vi de saker som kan vara bra att veta om de enskilda rollerna. Oberoende vad du funderar på kan du gå till vem som helst för att prata. Gå och prata med den som du tycker att det är lättast att prata med, oberoende om det är skolkuratorn eller en lärare. Om du känner att du inte fått tillräckligt med hjälp av den du berättat åt, var modig och gå och prata med nån annan.

 • Om du funderar något som har med din skolgång att göra, kan den egna läraren vara ett bra alternativ för att lösa din situation
 • Om du till exemepel blir mobbad eller vet att en annan elev blir mobbad. Berätta om det till din lärare
 • Läraren är enligt lag skyldig att ingripa i problem som uppkommer i skolan eller på skolvägen.
 • Om det inte går att prata med din lärare, eller det inte känns bra, så kan du prata med en annan lärare eller personal i skolan.
 • Tillsammans med kuratorn kan du till exempel prata om mobbning, svårigheter med skolgången, om ensamhet eller om du är orolig över något som sker där hemma. Du kan också prata om dina klasskompisar, vänner eller om du funderar över ditt vålmående. Du kan också diskutera om droger och andra rusmedel.
 • Kuratorn avgör om eleven behöver få fortsatt hjälp eller stöd och kan hänvisa barnet vidare vid behov. Kuratorn vill alltid ditt bästa.
 • Kuratorn är skolans socialarbetare och har kontakt till barnskyddet, familjerådgivningen och ungdomspolikliniken.
 • Med skolhälsovårdaren kan du prata om funderingar gällande kroppen, ditt humör, mat och sunda levnadsvanor.
 • Skolhälsovårdaren kan också svara på frågor gällande sexualitet och relationer, samt ge dig information om preventivmedel.
 • Skolhälsovårdaren funderar på din situation tillsammans med dig och kan ge dig råd och förslag vart du kan vända dig om du behöver få mer stöd.
 • Skolhälsovårdaren finns också där för att hjälpa om du skadar dig eller får ett sjukdomsfall under skoldagen.
 • Till skolpsykologen går alla elever årligen.
 • Med skolpsykologen kan du prata om inlärnings- eller koncentrationssvårigheter, svårigheter med känslor, eller frågor om din hälsa och relationer
 • En skolpsykolog kan även tillsammans med dig utföra tester gällande exmeplevis inlärningssvårigheter eller depression, så att du kan få den hjälp du behöver.
 • Skolpsykologen kan tillsammans med dig ta beslut om du behöver gå på fortsatta undersökningar eller få vård (som terapi).

 

Barn- och ungdomstelefonen, 0800 96 116 finns till för dig som vill prata anonymt med en trygg vuxen. Du kanske vill ha råd eller stöd vem i din närhet du kan vända dig till, eller vill ha tips på hur du kan ta upp något som känns jobbigt. Du kan också ta kontakt om du funderar på något eller har en fråga att ställa. Du kan även skriva ett nätbrev om vad som helst på skriv.mll.fi

 

Det finns många vuxna runt om kring dig som arbetar för att barn och unga ska må bra. Det kan vara svårt att veta vilka de är och vad de gör om du aldrig sett eller hört om dem. Vi har skrivit en lista på några professioner (dvs. Titlar på jobb) som jobbar med barn och unga. Det är viktigt att komma ihåg att alla vill ditt bästa, och att du har rätt till att få hjälp men också att bestämma över hurdan hjälp du vill ha.

 • En ungdomsarbetare är någon som tillsammans med den unga kan fundera på hur livet ser ut och vad den unga mår bra av.
 • Ungdomsarbetaren vill hjälpa unga att hitta sin plats i samhället och hjälpa dem att få en fungerande vardag.
 • Du kan kontakta en ungdomsarbetare själv, eller be någon annan göra det för dig. Du kan också träffa en ungdomsarbetare om du går till en ungdomslokal eller en annan liknande plats.
 • En socialarbetare kan du vara i kontakt med av flera olika orsaker. Till exempel kan du vara i kontakt med en socialarbetare om du upplever våld i hemmet eller av någon släkting, om du behöver få hjälp med ekonomin och pengar, eller om du använder droger.
 • Du kommer lättast i kontakt med en socialarbetare genom skolans kurator, men du kan även söka om information på din egen kommuns hemsidor. Socialarbetare vill alltid ditt bästa.
 • En socialarbetare utreder vilka behov du har och vad du behöver hjälp med det kan vara:
  • Pengar
  • Samtalsstöd för dig eller för hela familjen
  • Stödperson
  • Tillfälligt boende
 • Hälsocentralen hjälper dig med allt som har med din hälsa att göra, både psykiska (tankarna) och fysiska (kroppen) problem eller funderingar
 • På hälsocentralen jobbar läkare, psykologer, sjukskötare och hälsovårdare.
 • 112 skall du ringa om det är fråga om en nödsituation och du behöver få hjälp snabbt. Det kan handla om att någons liv, egendom eller miljö är i fara.
 • Genom att ringa 112 kan du få hjälp av polis, ambulans och brandbil. Men även med bland annat socialjouren eller andra ställen som kan hjälpa dig snabbt.
 • Personen som svarar när du ringer 112 hjälper dig vidare.

Mer om ämnet

Back to top