Kaikkien toiminnalla on merkitystä kiusaamistilanteissa

”Tuntuu pahalle katsoa vierestä, kun yhtä meidän koululaista kiusataan. En vain osaa mennä väliin, enkä oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä. Tuntuu niin isolle jutulle mennä kertomaan siitä jollekin. Mutta se, etten tee mitään, ahdistaa myös.”

Kaikki tilanteessa paikalla olevat ovat vastuussa kiusaamisesta. Kiusaaminen on monimutkainen ryhmäilmiö, jossa ryhmän jäsenillä on ratkaiseva rooli siinä, pääseekö kiusaaminen jatkumaan vai ei. Kiusaaja tavoittelee usein valtaa ja asemaa ryhmässä toiminnallaan. Tuen osoittaminen ja kiusaamista kokeneen puolustaminen vähentää kiusaajan saamaa valta-asemaa ryhmässä.

Useimmat nuoret eivät hyväksy kiusaamista. Ryhmässä kuitenkin helposti tulee toimineeksi tavoilla, jotka mahdollistavat kiusaamisen.

Tuetko tietämättäsi kiusaamista?

  • Apuri ei aloita kiusaamista. Menee silti helposti mukaan tilanteeseen kiusaajan avuksi.
  • Vahvistaja voi nauraa ja kannustaa kiusaajaa.
  • Sivustakatsoja näkee kaiken, mutta pysyttelee taustalla ja vaikenee. Samalla hän huomaamattaan hyväksyy ja osallistuu kiusaamiseen – ja ehkä pelkää, että joutuu itse kiusaamisen kohteeksi.
  • Puolustaja yrittää lopettaa kiusaamisen ja on kiusatun puolella.

Ryhmän paine vaikuttaa käyttäytymiseen

Useimmat meistä ajattelevat, että muiden kiusaaminen ja loukkaaminen on ehdottomasti väärin. Ryhmässä saattaa kuitenkin käyttäytyä tavalla, jota ei itsekään hyväksy. Miksi joskus sitten on vaikea toimia niin kuin tietäisi oikeaksi?

Jokainen meistä haluaa tuntea itsensä hyväksytyksi ja kuuluvansa porukkaan. Niinpä ryhmässä toimintaamme ja käyttäytymistämme ohjaavat tulkintamme siitä, millainen toiminta ryhmässä on hyväksyttyä. Normit ovat kaikkia ryhmän jäseniä koskevia odotuksia, eräänlaisia sääntöjä siitä, miten ryhmässä pitää olla ja käyttäytyä. Normit eivät aina ole tiedostettuja tai ääneen lausuttuja. Ryhmässä vallitseva tiedostamatonkin normi voi vaikuttaa ratkaisevasti ryhmän jäsenten käyttäytymiseen.

Usein ryhmässä esiintyy myös virheellisiä olettamuksia siitä, millainen käyttäytyminen on hyväksyttyä ja toivottavaa. Vaikka kukaan porukassa ei oikeastaan hyväksyisi kiusaamista, he kuvittelevat kaikkien muiden hyväksyvän ja jopa pitävän loukkaavaa käyttäytymistä hauskana, eivätkä siksi puutu tilanteeseen. Tällaisen joukkoharhan purkamiseksi tarvitaan rohkeita tyyppejä, jotka uskaltavat sanoa ääneen, että muiden kiusaaminen tai muille naureskelu ei ole hauskaa.

Jos sinusta tuntuu, että ryhmän painetta on vaikea vastustaa, voi asiaa ottaa puheeksi esimerkiksi kahden kesken jonkun muun ryhmän jäsenen kanssa ja rohkeasti kysyä, että hyväksyykö toinen sen, miten ryhmässä toimitaan. Yhdessä voi olla helpompi tuoda isommassakin porukassa ilmi, että pitää loukkaavaa kohtelua raukkamaisena ja haluaa että se loppuu.

Tiesitkö, että…

  • Kiusaamiseen osallistuu jopa yli kolmannes oppilaista erilaisissa rooleissa.
  • Rooliin voi joutua myös tahtomattaan.
  • Omaa roolia on aina mahdollista muuttaa!
  • Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti jopa yhtä lasta kymmenestä.
  • Käy kertomassa aikuiselle aina, kun näet kiusaamista.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu