Siirry sisältöön

Kiusaaminen voi olla rikos

Kiusaaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit. Kiusaajan yllyttäjä ja avunantaja voidaan myös tuomita avunantamisesta rikokseen.

 • Jos esimerkiksi lyödään, tönitään, potkitaan tai käydään käsiksi tai aiheutetaan toiselle kipua tai vahingoitetaan terveyttä.
 • Vaikka uhrille ei tulisi teosta vammoja tai kipua.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.
 • Jos kiusaaja aiheuttaa kiusatun fyysisen loukkaantumisen.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.
 • Jos kiusaaja levittää kiusatusta valheellista tietoa esimerkiksi netissä.
 • Törkeän kunnianloukkauksen kriteerit täyttyvät nopeasti netissä jutun levitessä lukuisille ihmisille.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.
 • Jos laittaa lukuisten ihmisten saataville (esimerkiksi nettiin) kiusatun yksityiselämästä tietoa tai kuvia ja levittäminen aiheuttaa vahinkoa kiusatulle.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.
 • Jos uhataan väkivallalla niin, että uhatulla on syy pelätä turvallisuutensa tai omaisuutensa olevan vakavassa vaarassa.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.
 • Jos väkivallalla tai uhkauksella pakotetaan kiusattu sietämään, tekemään tai jättämään tekemättä jotakin.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.
 • Kiusaaja voi saada tuomion, jos hän on täyttänyt 15 vuotta. Jokaisen alle 18-vuotiaan kiusaajan asian selvittelyyn voidaan kutsua mukaan myös lastensuojelu.
 • Vahingonkorvausvastuulla ei ole ikärajaa. Toisin sanoen myös alle 15-vuotias kiusaaja voidaan tuomita maksamaan vahingonkorvausta kiusatulle, jos kiusaamisesta on aiheutunut vahingonkorvauslain mukaan korvattavaa vahinkoa.
 • Kaiken ikäisiä lapsia voidaan käyttää todistajana rikoksen selvittämisessä. Todistajana toimimisesta ei voi kieltäytyä.
 • Jos näet tai koet kiusaamista, siitä kannattaa kertoa heti jollekin aikuiselle, esimerkiksi vanhemmillesi, opettajillesi, koulukuraattorille tai kouluterveydenhoitajalle. Aikuisen kanssa voi yhdessä harkita, tarvitseeko kiusaamisesta ilmoittaa poliisille.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top