Kiusaaminen voi olla rikos

”Kaveri oli heittänyt netissä homoläppää yhdestä pojasta. Siitä nousikin tosi iso juttu. Selvisi, että se täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkit, koska juttu ei pitänyt paikkaansa. Vaikka se poika olisikin ollut homo, niin se olisi silti katsottu rikokseksi, koska se olisi ollut yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä. Ei ihan ensimmäiseksi tullut mieleen, että tollanen läppä voisikin olla rikos, josta joutuu poliisin pakeille.”

Kiusaaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit. Kiusaajan yllyttäjä ja avunantaja voidaan myös tuomita avunantamisesta rikokseen.

Esimerkiksi seuraavia rikosnimikkeitä voidaan soveltaa kiusaamisen yhteydessä:

Pahoinpitely

 • Jos esimerkiksi lyödään, tönitään, potkitaan, kampataan, kuristetaan, vedetään hiuksista, käydään käsiksi tai aiheutetaan toiselle kipua tai vahingoitetaan terveyttä.
 • Vaikka uhrille ei tulisi teosta vammoja tai kipua.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Vammantuottamus

 • Jos kiusaaja aiheuttaa kiusatun fyysisen loukkaantumisen.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Kunnianloukkaus

 • Jos kiusaaja levittää kiusatusta valheellista tietoa esimerkiksi netissä.
 • Törkeän kunnianloukkauksen kriteerit täyttyvät nopeasti netissä jutun levitessä nopeasti lukuisille ihmisille.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen

 • Jos laittaa lukuisten ihmisten saataville (esimerkiksi nettiin) kiusatun yksityiselämästä tietoa tai kuvia ja ne aiheuttavat vahinkoa kiusatulle.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Laiton uhkaus

 • Jos uhataan väkivallalla niin, että uhatulla on syy pelätä turvallisuutensa tai omaisuutensa olevan vakavassa vaarassa.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Pakottaminen

 • Jos väkivallalla tai uhkauksella pakotetaan kiusattu sietämään, tekemään tai jättämään tekemättä jotakin.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Tiesitkö, että…

 • Kiusaaja voi saada tuomion, jos hän on täyttänyt 15 vuotta. Jokaisen alle 18-vuotiaan kiusaajan asian selvittelyyn voidaan kutsua mukaan myös lastensuojelu.
 • Vahingonkorvausvastuulla ei ole ikärajaa. Toisin sanoen myös alle 15-vuotias kiusaaja voidaan tuomita maksamaan vahingonkorvausta kiusatulle, jos kiusaamisesta on aiheutunut vahingonkorvauslain mukaan korvattavaa vahinkoa.
 • Kaiken ikäisiä lapsia voidaan käyttää todistajana rikoksen selvittämisessä. Todistajana toimimisesta ei voi kieltäytyä.
 • Jos näet tai koet kiusaamista, siitä kannattaa kertoa heti jollekin aikuiselle, esimerkiksi vanhemmillesi, opettajillesi, koulukuraattorille tai kouluterveydenhoitajalle. Aikuisen kanssa voi yhdessä harkita, tarvitseeko kiusaamisesta ilmoittaa poliisille.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu