Siirry sisältöön

Kiusaaminen voi olla rikos

Kiusaaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit. Kiusaajan yllyttäjä ja avunantaja voidaan myös tuomita avunantamisesta rikokseen.

 • Jos esimerkiksi lyödään, tönitään, potkitaan tai käydään käsiksi tai aiheutetaan toiselle kipua tai vahingoitetaan terveyttä.
 • Vaikka uhrille ei tulisi teosta vammoja tai kipua.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.
 • Jos kiusaaja aiheuttaa kiusatun fyysisen loukkaantumisen.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.
 • Jos kiusaaja levittää kiusatusta valheellista tietoa esimerkiksi netissä.
 • Törkeän kunnianloukkauksen kriteerit täyttyvät nopeasti netissä jutun levitessä lukuisille ihmisille.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.
 • Jos laittaa lukuisten ihmisten saataville (esimerkiksi nettiin) kiusatun yksityiselämästä tietoa tai kuvia ja levittäminen aiheuttaa vahinkoa kiusatulle.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.
 • Jos uhataan väkivallalla niin, että uhatulla on syy pelätä turvallisuutensa tai omaisuutensa olevan vakavassa vaarassa.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.
 • Jos väkivallalla tai uhkauksella pakotetaan kiusattu sietämään, tekemään tai jättämään tekemättä jotakin.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.
 • Kiusaaja voi saada tuomion, jos hän on täyttänyt 15 vuotta. Jokaisen alle 18-vuotiaan kiusaajan asian selvittelyyn voidaan kutsua mukaan myös lastensuojelu.
 • Vahingonkorvausvastuulla ei ole ikärajaa. Toisin sanoen myös alle 15-vuotias kiusaaja voidaan tuomita maksamaan vahingonkorvausta kiusatulle, jos kiusaamisesta on aiheutunut vahingonkorvauslain mukaan korvattavaa vahinkoa.
 • Kaiken ikäisiä lapsia voidaan käyttää todistajana rikoksen selvittämisessä. Todistajana toimimisesta ei voi kieltäytyä.
 • Jos näet tai koet kiusaamista, siitä kannattaa kertoa heti jollekin aikuiselle, esimerkiksi vanhemmillesi, opettajillesi, koulukuraattorille tai kouluterveydenhoitajalle. Aikuisen kanssa voi yhdessä harkita, tarvitseeko kiusaamisesta ilmoittaa poliisille.

[helpful]

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top