Tukea kiusaamista kokeneille

Oletko kokenut kiusaamista?

Haluaisitko jutella muiden saman kokeneiden kanssa verkossa? Kiusaaminen voi satuttaa vielä pitkään senkin jälkeen, kun se on jo loppunut. Kiusaamista kokeneiden Selviytyjät-ryhmässä mietimme yhdessä keinoja, joilla selviytyä kiusaamisen vaikutuksista ja vahvistaa omaa itsetuntoa.

Verkkoryhmä kiusaamista kokeneille nuorille

Nuortennetissä on käynnistynyt verkossa toimiva vertaisryhmä nimeltä Selviytyjät. Ryhmät on tarkoitettu noin 12–21-vuotiaille nuorille, jotka ovat kokeneet kiusaamista, ja haluavat jakaa kokemuksia muiden kiusaamista kokeneiden nuorten kanssa. Mukaan voi tulla mistä päin Suomea tahansa, sillä kokoonnumme etänä. Yhdessä ryhmässä on 4–8 nuorta.

Syksyn 2022 ryhmä kokoontuu torstaisin 20.10.–15.12., klo 17–18.30. Ryhmään voi ilmoittautua tästä:

Ilmoittaudu mukaan Selviytyjät-verkkoryhmään

Mitä ryhmässä tehdään?

Ryhmä kokoontuu 9–10 kertaa, noin viikon välein. Jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa. Teemoina ovat mm. kiusaamisen tavat ja seuraukset, sosiaaliset taidot, itsetunto ja omat kiusaamiskokemukset. Ryhmää ohjaavat MLL:n ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset. Kaikki ryhmässä käsitellyt asiat ovat luottamuksellisia, eli niitä ei jaeta ryhmän ulkopuolelle.

Selviytyjät-ryhmässä puhumme seuraavista asioista:

  1. Ryhmän aloitus: tutustuminen
  2. Kuka minä olen? tutustuminen, ryhmäytyminen, kiusaaminen ilmiönä
  3. Kiusaamiskokemukseni: tarinoiden jakaminen
  4. Tunteet ja ajatukset: tunteiden käsittely
  5. Minä ja muut: kiusaamisen vaikutus lähipiiriini ja käyttäytymiseeni
  6. Sosiaalisesti taitava minä: kaveritaidot, vuorovaikutustaidot, jämäkkyystaidot ja turvataidot
  7. Minä selviytyjänä: anteeksianto ja hyväksyntä
  8. Maailman paras minä: itsetunto, omat vahvuudet
  9. Katse tulevaisuuteen: Haaveet ja unelmat, oman elämän hallinta

Verkkoryhmien lisäksi järjestämme kasvokkaisia ryhmiä sekä yksilöohjausta Kuopiossa, Joensuussa ja Jyväskylässä.

Tutustu MLL:n kasvokkaisiin ryhmiin ja yksilöohjaukseen

Selviydytään kiusaamisesta -hankkeen logo.

Sivun yläreunan kuva: Hugo Korhonen

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Kiusaaminen

Apua ja tukea

Osallistu

Ota yhteyttä

Eve-Linda Lassila

Nuortennetin suunnittelija, Selviydytään kiusaamisesta -hanke

eve-linda.lassila@mll.fi
050 4733499