Regler för diskussionsforumet

En anställd på MLL läser alla meddelanden och avgör om de är lämpliga att publicera. Därav kan det ta en stund innan ditt meddelande publiceras.

Vi publicerar inga svar som innehåller sådant som är mot reglerna.

Syftet med diskussionsforumet är att du som ung kan få stöd av jämngamla. Vi publicerar inte meddelanden, där den unga är i stort behov av vuxet stöd.

I allvarliag fall hoppas vi att du vänder dig till en vuxen i din närhet. I skolor finns det bland annat skolhälsovårdare, kurator eller skolpsykolog som kan hjälpa dig.

Du kan ävern skriva ett anonym nätbrev  på https://skriv.mll.fi . Du får alltid svar inom några dagar och kan fortsätta brevväxlingen så länge du vill. Du kan också ringa Barn- och ungdomstelefonen på 0800 96 116, måndag- torsdag.

 

Regler:

Bete dig väl också på nätet!

Undvik att använda fula uttryck, för mycket svordomar eller liknande.

Att håna, hota,våld, rasism, mobbining och all sorts retande är förbjudet.

Att uttrycka sina åsikter är tillåtet, men att värdera människor eller såra någon annan som skrivit är inte det. Vi publicerar heller inte tydligt drev, eller sådant som tydligt har som avsikt att provocera andra användare.

Vi publicerar inte:

  • Meddelanden som kräver vuxet stöd, som ämnen som berör självskadebeteende eller ätstörningar.
  • Meddelanden där man frågar om läng och vikt, som exempel “Jag väger XX och är XX lång. Är det ok?” En annan person kan inte baserat på de siffrorna avgöra om det är ok eller inte. Läs mer om vikt på sidan “Lagom stor” som hittas längst ner på denna sida!
  • Pornografiskt material. Med detta menas berättelser där man beskriver sitt eget eller någon annans sexliv detaljerat.
  • Skriverier där det finns personuppgifter som namn, födelsedagar, socialskydds signus eller kontaktuppgifter som hem adress, e-post, telefonnummer, konton på sociala medier eller andra uppgifter som går att koppla till en person.
  • Sådant som uppmanar till drog eller rusmedelsanvändning.
  • Bilder eller reklam.

Läs mer

Har du redan läst dessa?