Hoppa till innehållet

Lagom stor

Många ungdomar funderar över huruvida de är lagom stora eller väger lagom mycket. Det är viktigt att vara medveten om att många faktorer påverkar kroppsvikten, och information om dessa finns på denna sida.

Undervikt för med sig hälsorisker, och ingen borde eftersträva överdriven slankhet. Att vara smal kan också vara ärftligt, och då bör man inte vara alltför orolig. Att vara lite rund är inte farligt även om uttalad övervikt är en riskfaktor för ohälsa.

Under tillväxtspurten är behovet av energi stort. Hos pojkar räcker tillväxtspurten upp till två år och är som snabbast i 14-årsåldern. Också flickor genomgår en tillväxtspurt, i genomsnitt i 12-årsåldern.

En del följer sin vikt med hjälp av en våg medan andra använder sig av kroppsmasseindex, BMI. När man blir längre börjar man också väga mer, men det betyder inte att man blir överviktig.

  • Kroppsvikten ökar automatiskt inför tillväxtspurten. Om en ungdom börjar banta i detta skede får kroppen inte tillräckligt med energi och byggmaterial för att kunna växa.
  • Kroppsmasseindex är olämpligt för utvärdering av vikten hos personer i tillväxtfas eftersom tabellvärdena är framtagna för fullvuxna.
  • Det lönar sig inte att jämföra sin egen vikt med någon annans. Skelettets, muskulaturens och de inre organens relativa andelar av kroppsvikten har stor inverkan, så en jämnårig som är lika lång och ser lika stor ut som man själv kan mycket väl väga fem kilogram mindre.
  • Hälsosam kost har större betydelse än kroppsvikten för välmåendet och hälsan.

Läs också

Hjälp och stöd

Testa dina kunskaper!

Back to top