Hoppa till innehållet

När pengarna inte räcker till

”Mamma har redan varit arbetslös en längre tid. Nu fick också pappa veta att många på firman kommer att sägas upp och att han är en av dem.”

Många familjer kämpar med en ansträngd ekonomi och svårigheter att hitta arbete. Eftersom konkurrensen är hård händer det att även kunniga och flitiga anställda permitteras eller blir uppsagda. Om en av föräldrarna blir sjuk påverkas familjens ekonomiska situation eftersom utgifterna ökar samtidigt som inkomsterna blir mindre än tidigare. Familjens situation blir särskilt svår om båda föräldrarna blivit arbetslösa eller permitterade.

Att en förälder blir arbetslös är ett hårt slag mot hela familjens ekonomi. Att hitta ett nytt jobb kan vara svårt, särskilt om många av ens kollegor blivit uppsagda samtidigt. Arbetslösheten är tung för föräldrarna, vilket påverkar hela familjens tillvaro. Det känns tråkigt för barnen att be föräldrarna om pengar till något bara för att gång på gång få svaret ”jag har inga”. Utöver detta påminns man om sin penningbrist då det känns som om ens vänner alltid får fina kläder, telefoner och annat de kommer på att önska sig.

”Ibland känns det frustrerande att inte kunna köpa nästan någonting. Men jag har också märkt att man kan klara sig på så mycket mindre.”

Om man inte har pengar måste man vara sparsam i fråga om mycket. Man blir tvungen att tänka noggrant på varje cent man använder. Man har sällan råd med semesterresor, nöjesparksbesök och restaurangmat. De gånger man har tillgång till sådant kan man dock njuta av det på ett annat sätt eftersom man inte kan ta det för givet.

Avsaknaden av pengar skapar ofta spänning mellan familjemedlemmar. Föräldrarna kan gräla över vad de pengar som finns ska läggas på. Man kan också själv bli frustrerad av det ständiga behovet av att tänka på hur pengarna ska användas. Det förekommer att någon familjemedlem lägger pengar på sådant som familjen egentligen inte har råd med, vilket skapar ilska hos de andra.

Brist på pengar kan ge upphov till ångest, oro och rädsla. Sinnet kan bli tungt. Man hyser skuldkänslor för sina utgifter och undviker att be föräldrarna om pengar eller saker även om man har ett stort behov av något.

Brist på pengar kan påverka fritidssysselsättningar. Orättvist nog har många på grund av brist på pengar blivit tvungna att sluta med en hobby de gillat, och i vissa fall har de kanske aldrig ens kommit i gång med hobbyn av samma anledning. Vissa elever har blivit tvungna att sluta delta till och med i fritidsverksamheten som ordnas av skolan bara för att verksamheten varit avgiftsbelagd.

Brist på pengar kan också sätta gränser för vad man kan göra tillsammans med sina vänner. Om man inte har pengar kan det kännas enklare att inte umgås med andra. Det kan nämligen kännas pinsamt att inte ha råd att gå på bio eller kafé. Många har fått uppleva att de blivit utfrysta eller mobbade om deras familjer inte har lika mycket pengar som de andras. Barn och ungdomar har dock ingen möjlighet att påverka familjens ekonomi, och det är bra att komma ihåg att man i sådana situationer inte ska behöva känna skam. I själva verket har den som värdesätter pengar mer än personen i sig större anledning att skämmas!

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top