Hoppa till innehållet

Våld lämnar spår

”Jag gick ofta till skolhälsovårdaren på grund av magont och huvudvärk. Besvären brukade bli värre då det var problem därhemma. En gång frågade hälsovårdaren om allt stod rätt till hemma. Först var jag osäker på om jag skulle berätta hur det var, men så tänkte jag att jag inte orkade fortsätta på det här sättet.”

Alla typer av våld är skadligt. Det värsta är att bli tvungen att se grovt våld utspela sig mellan sina föräldrar eller syskon eller att själv bli utsatt för våld i hemmet. Våld och hot om våld framkallar ofta rädsla och psykisk ohälsa. Alkohol kan göra föräldrarna mer våldsbenägna. Våld är alltid ett brott. Polisen ska därför alltid informeras även om våldet ägt rum inom familjen.

Varje örfil, spark eller slag är mer än vad som kan tolereras. Att utsättas för, se eller höra våld skadar människan. En enda örfil eller spark kan ge upphov till rädsla och otrygghet. Om våldet i hemmet är kontinuerligt kan en ständig oro över hemsituationen uppstå. Våld skapar en atmosfär av rädsla som aldrig lämnar en ifred. Den som upplevt våld kan uppvisa många kraftiga symtom.

Att se och höra våld är mycket skrämmande och ångestframkallande. Det är hemskt att se någon skada ens föräldrar eller syskon. Ofta är man också rädd för att själv bli utsatt för våld, känna ilska mot den som utövar våldet och oroa sig för den som blivit utsatt för det.

En förälders våld mot sitt barn skadar alltid relationen mellan barnet och föräldern. Förälderns famn borde vara en trygg hamn för barnet, och det kan kännas ofattbart att samma hand kan både beröra en kärleksfullt och slå en. Fysiskt våld kan skada barnet mer än föräldern väntar sig. Ett slag eller en knuff kan leda till brutna ben eller skador på de inre organen. Ju mindre barnet är desto svårare kan skadorna bli.

Föräldrar kan ibland säga att våldet är en inre angelägenhet som inte får diskuteras utanför familjen. Orsaken till att de säger detta är ofta att de skäms. Sådana hemligheter får INTE förbli hemliga. Våld i alla dess former är alltid brottsligt, och våldsspiralen måste brytas. I vissa fall blir det i själva verket en lättnad även för den som är skyldig till våldet, för han eller hon har kanske varit våldsam utan att helt och fullt vilja vara det.

 • Våld kan leda till allvarliga fysiska skador. Ofta ökar våldet med tiden, och någon kan till slut bli mycket svårt skadad.
 • Att bli utsatt för eller se våld kan öka risken för sjukdomar som depression och ätstörningar.
 • Magont, huvudvärk och sömnproblem kan bero på att man bevittnat eller blivit utsatt för våld.
 • Upplevelser av våld ger upphov till svaghetskänsla, ilska, ångest och otrygghet.
 • Att bli utsatt för eller se våld kan leda till problem i mötet med andra människor och ge upphov till starka känslor av ilska.
 • Våld försvagar barnets eller ungdomens självkänsla, förvränger bilden av det egna jaget och den egna förmågan och gör livet svårare att hantera.
 • En ungdom som blivit utsatt för våld kan ibland försöka få uppmärksamhet genom skadligt beteende (alkohol och droger, brott, våld) som är till nackdel för honom eller henne. Ungdomen kan också isolera sig från andra människor.
 • Våld ger ofta upphov till mer våld. Barnet eller ungdomen kan börja bete sig våldsamt eftersom han eller hon lärt sig att man kan ge utlopp för sin ilska genom att slå andra. Beteendemönstret går lätt vidare från föräldrarna till barnen.

”Ibland leder mina föräldrars gräl till skrik och misshandel. Jag har ett par gånger blivit tvungen att ringa hem polisen.”

 • Ingrip inte själv i en våldsam situation, för du kan själv bli utsatt för våld. Det är inte din uppgift att avbryta misshandeln.
 • Kontakta polisen genom att ringa nödnumret 112. Du kan också ta hjälp av grannar, vänners föräldrar eller släktingar.
 • Om du själv blir utsatt för misshandel, försök ta dig därifrån och ring nödnumret så fort som möjligt.
 • Kontakta skyddshemmet eller socialjouren på din ort. Skyddshem finns till för personer som är utsatta för våld, och du kan ringa skyddshemmen när som helst. Du kan vistas på ett av dem medan våldssituationen i hemmet utreds. Om det inte finns ett skyddshem där du bor hittar socialarbetarna och polisen ett annat tryggt ställe du kan vara på.

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top