Hoppa till innehållet

Våld inom familjen

”Ibland har min mamma daskat till mig eller sparkat mig när hon tappat humöret. Hon har tyckt att det varit rätt åt mig eftersom jag inte lytt henne.”

Var och en har rätt till ett tryggt hem. I vissa hem förekommer dock örfilar, förtryck och mobbning. Föräldrar kan knuffa eller använda öknamn om varandra eller barnen, och barn kan på motsvarande sätt slå eller använda öknamn om sina föräldrar. Inga former av våld är någonsin berättigade, och våld får aldrig tolereras! Som våld mot en annan människa räknas också att daska till eller använda öknamn om någon.

Våld innefattar allt som görs för att skada en annan oavsett om det är fysiskt eller psykiskt.

  • Fysiskt våld är alla sorts angrepp som riktar sig mot kroppen. Knuffar, slag, sparkar liksom att dra någon i håret, ta stryptag eller klämma utgör exempel på fysiskt våld. Till fysiskt våld mot barn räknas också kroppsaga, bland annat att ge örfilar åt eller lugga barn. Barnaga är olagligt och ska aldrig tolereras.
  • Psykiskt våld innefattar bland annat användning av öknamn, att förnedra någon, förlöjliga någons handlingar eller åsikter, att utöva utpressning, skämma ut någon, hota med våld eller framkalla rädsla på något annat sätt. Psykiskt våld kan ge upphov till ångest, rädsla och otrygghet. Det skadar offrets självförtroende även om det inte lämnar fysiska spår. Det psykiska våld man blivit utsatt för kan ibland vara svårt att beskriva eller förklara för en annan.
  • Kränkande behandling innebär att vuxna försummar att tillgodose barnets eller ungdomens grundläggande fysiska och känslomässiga behov. Barnet får till exempel inte tillräckligt med mat eller kläder, och i vissa fall får barnet inte de läkemedel eller den specialkost det behöver. Barnet tvingas klara sig på egen hand och överges när det skulle behöva sina föräldrar. Barnet upplever sig inte vara accepterat eller älskat, och föräldern varken tröstar eller uppmuntrar sitt barn.
  • Sexuellt våld innefattar sexuella trakasserier, intim beröring och påtvingat samlag. Offret tvingas att göra sådant som han eller hon annars inte skulle vilja göra. Exempel på sådant är avklädning, att titta på pornografi tillsammans, smekning, beröring av könsorgan och samlag.

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top