Hoppa till innehållet

Närstående ger kraft

”Hemma talade jag inte om just någonting. Jag utgick från att mina föräldrar ändå inte skulle ta mig på allvar. Men en gång bestämde jag mig för att tala ut. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att mina föräldrar skulle vara så intresserade av mina angelägenheter. Det kändes väldigt bra.”

Man tänker inte alltid på familjens och närstående vuxnas betydelse. Förhållandena mellan familjemedlemmarna är livslånga och kan vara till betydande hjälp och stöd under livets olika faser. Till skillnad från många vänskapsband är familjebanden mer konstanta, och det lönar sig att bygga upp starka förhållanden mellan familjemedlemmarna.

Fundera en stund på hurdan du är hemma i ditt förhållande till de andra familjemedlemmarna. Är du den som lätt snäser av andra? Eller den som försöker samarbeta? Skulle det löna sig att handla annorlunda i någon situation?

  • Det är trevligt att umgås. Man kan lata sig, spela spel, vistas utomhus, jogga, göra utflykter, laga mat och diskutera vardagliga ting tillsammans.
  • Utflykter och resor som man gjort tillsammans ger upphov till minnen även om man kivas ibland.
  • Man försöker komma överens om och diskutera saker. Man lyssnar in och respekterar de andras åsikter även om man inte alltid är överens.
  • Man håller sig till det man kommit överens om. Om man fattat ett gemensamt beslut ska var och en hålla sin del av överenskommelsen.
  • Barnen vågar tala om sina bekymmer med sina föräldrar och uttrycka sina känslor inför dem. Föräldrarna är en källa till tröst och kan hjälpa med det som bekymrar en.
  • Familjemedlemmarna kan skratta och bete sig på ett tokroligt sätt tillsammans. Familjen kan ha egen inre humor som utomstående inte skulle förstå, och familjemedlemmarna skulle inte bete sig på samma sätt utanför hemmet.
  • Familjemedlemmarna känner till varandras personlighetsdrag och vanor. Ofta känner de till roliga detaljer som utomstående är omedvetna om.
  • Det är roligt att leka, spela spel och dela hemligheter med systrar och bröder. De hjälper en också med mycket och delar många av ens problem.
  • Man lär sig konflikthantering då man grälar och åter blir sams med sina syskon.
  • Man kan krypa ihop intill sina föräldrar eller sätta sig i deras knä även om man inte längre är ett alldeles litet barn.

 

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top