Hoppa till innehållet

Gränser och gräl

”Mina föräldrar klagar alltid över att jag kommer hem sent. Men det kanske ändå är bättre än om de inte alls brydde sig.”

Att det finns gränser för vad barn och ungdomar får göra vittnar om att de vuxna bryr sig om dem. Vårdnadshavarna har i uppgift att säkerställa att barnen är trygga. De gränser som dras av vuxna kan ofta kännas irriterande och löjliga. Gränserna vittnar om att det inte är självklart för de vuxna var barnet eller ungdomen vistas och vad han eller hon gör. Det känns inte alltid som om reglerna finns till för ens eget bästa, men trots det lönar det sig att visa att man är värdig de vuxnas förtroende. Smarta vuxna inser då att de efter hand kan ge sitt barn ökad frihet.

Alla vuxna drar inte gränser för vad deras barn får och inte får göra. Detta innebär inte att de inte bryr sig, utan de kanske helt enkelt följer en pedagogisk filosofi enligt vilken barn inte behöver restriktioner under uppväxten.

Gräl förekommer i alla familjer ibland. Föräldrarna kan ha det stressigt på jobbet eller lida av arbetslöshet. Föräldrarna kan vara på dåligt humör och familjemedlemmarna kan på grund av tidsbrist tillbringa för lite kvalitetstid tillsammans. Utmattning, missförstånd och meningsskiljaktigheter kan ibland orsaka onödiga konflikter, och småsaker kan lätt leda till gräl. Man ska inte behöva tycka lika i alla situationer, och vanligt vardagligt käbbel är en del av livet. Det viktiga är att saker och ting ska kunna diskuteras och gräl redas upp så att stämningen i hemmet förblir harmonisk.

  • Håll dina löften. Då visar du att man kan lita på dig, och då gör du både dig själv och dina vårdnadshavare en stor tjänst.
  • Berätta för de vuxna i din närhet om hur du egentligen har det. Berätta vad du tänker på och hur det känns att vara ung. Berätta om hur det känns att vara just du. Om du har bekymmer är det bra att kunna få stöd hemma.
  • När du gjort misstag, tala också om dem. Att du tar upp de fel du gjort visar att du är uppriktig och vågar ta ansvar för ditt handlande. Då ökar också de vuxnas förtroende för dig.
  • Om du anklagas för något du inte är skyldig till, rätta till missförståndet. Diskutera saken, lyssna på vad de vuxna i din närhet har att säga och motivera varför du tycker annorlunda. Håll dig så lugn som möjligt.
  • Om någon förolämpar dig, vuxna inte håller sina löften eller om de på annat sätt beter sig orättvist mot dig, berätta för dem hur du upplever detta. Om det känns svårt att tala med dem, skriv ett brev, ett e-postmeddelande eller sms i vilket du berättar om dina känslor.
  • Alla gör fel ibland, också de vuxna i din närhet. Lär dig att förlåta. Allt behöver inte tolereras, men det är alltid möjligt att förlåta. Att förlåta andra får också dig att må bättre.
  • Be om förlåtelse om du sagt något elakt eller sårat någon. Att kunna be om förlåtelse är en viktig förmåga.
  • Visa att du bryr dig. Beröm andra när det finns anledning till detta och säg till när du tycker att de vuxna i din närhet lyckats bra med något.

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top