Siirry sisältöön

Seksuaalinen suuntautuminen

Seksuaalinen suuntautuminen tarkoittaa sitä, millaisiin ihmisiin tuntee seksuaalista vetoa. On luonnollista, että oman seksuaalisen suuntautumisen selkiytymiseen voi liittyä monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Nuoruudessa seksuaalinen identiteetti on vasta muotoutumassa, ja joskus oma kokemus selkiytyy vasta ajan kanssa.

”Olenko homo, kun samaa sukupuolta olevat kaverit kiinnostaa?”

Heteroseksuaalisen ihmisen mielenkiinto suuntautuu tunnetasolla ja fyysisellä tasolla vastakkaiseen sukupuoleen ja homoseksuaalisuudessa omaan sukupuoleen. Bi-ihmiset voivat tuntea vetoa sekä omaa että eri sukupuolta olevia kohtaan; joillekuille biseksuaalisille ihastumisen kohteen sukupuolella ei välttämättä ole merkitystä, vaan esimerkiksi henkilön persoonallisuus voi olla sukupuolta tärkeämpi ominaisuus.

Osin biseksuaalisuuden kanssa päällekkäinen termi panseksuaalisuus viittaa siihen, että ihminen kokee seksuaalista tai emotionaalista vetoa kaikkia sukupuolia kohtaan tai sukupuolesta huolimatta. Ihminen voi myös olla esimerkiksi aseksuaalinen tai aromanttinen, jolloin hän tuntee vain vähän tai ei lainkaan seksuaalista tai romanttista kiinnostusta. Oman seksuaalisen suuntautumisen voi määritellä myös jollain muulla tavalla tai sen voi olla kokonaan määrittelemättä.

Kaikkia seksuaalisen suuntautumisen muotoja on ollut aina. Seksuaalisen suuntautumisen kehittymisestä ei ole täysin kattavaa tietoa. Tämän hetkisen tiedon perusteella suuntautumiseen on esitetty vaikuttavan muun muassa kasvu- ja elinympäristö, varhaiset lapsuuden kokemukset, biologia, ihmissuhteet ja elämän tuomat kokemukset.

Seksuaalinen suuntautuminen voi vaihdella nuorena laidasta laitaan – ja vielä myöhemminkin elämän aikana. Omaan seksuaaliseen suuntautumiseen saattaa liittyä etsimistä varsinkin nuorena ja myös läpi koko elämän. Jotkut saattavat tuntea vetoa sekä samaa että vastakkaista sukupuolta oleviin kavereihinsa. Tämä ei kuitenkaan välttämättä määritä ihmisen seksuaalista suuntautumista, sillä erityisesti nuorena käydään läpi monia erilaisia muutoksia ja etsitään omaa identiteettiä. Itseään ei tarvitse välttämättä lokeroida heteroksi, homoksi tai miksikään muuksi – tärkeintä on hyväksyä itsensä sellaisena kuin on ja ennen kaikkea antaa itselleen rauhassa aikaa.

Helposti ajattelemme, että seksuaalinen suuntautuminen on yhtä kuin käyttäytyminen tai näkyvät valinnat.  Esimerkiksi usein oletetaan, että henkilö joka seurustelee vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen kanssa, on hetero ja samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa seurusteleva on homo. Kuitenkin esimerkiksi samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa seurusteleva voi tuntea vetoa myös vastakkaista sukupuolta olevia kohtaan – tai päinvastoin. Yhteiskunnassamme on edelleen vahvana elävä oletus, että ihmiset olisivat heteroseksuaalisia ja sukupuoleltaan miehiä tai naisia eikä seksuaalisuuden tai sukupuolen kokemuksista välttämättä keskustella avoimesti. Näiden oletusten ja puhumattomuuden vuoksi monien ihmisten kokemus saattaa jäädä näkymättömiin ja seksuaalisen suuntautumisen sekä sukupuolen moninaisuus eivät välttämättä näy arjessa siinä määrin kuin ne ovat osana ihmisten kokemuksia.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top