Hoppa till innehållet

Kan du lita på personen du träffat på nätet?

Fundera med hjälp av följande frågor på ifall din nätkompis är pålitlig.

På hurdana sociala medier hittar man information och bilder på personen? Hurdan bild får man av personen på basen av dessa?

Har något som personen lyft upp förvånat dig eller fått dig att känna dig misstänksam? Vad har ni gemensamt? Vad har ni olika åsikter om?

Har din nätkompis verkat opålitlig? Har hen ljugit för dig? Har personen till exempel påstått sig vara olika åldrar under olika dagar eller lyft upp något annat som varit konfliktfyllt?

Hurdana länkar och innehåll delar hen med dig? Innehåller de något som känns förolämpande eller misstänksamt?

En riktig pålitlig vän frågar aldrig för personliga frågor eller tvingar en att berätta saker man inte vill dela med sig av. En person som tvingar en att träffa en verkar inte som en genuin person. Ingen får i några som helst omständigheter tvinga dig att göra saker du inte vill göra.

Har din nätkompis frågat återkommande gånger om känsliga fotografier, din telefonnummer, hemadress eller annan personlig information? Kom ihåg, att inte ens på nätet får någon tvinga en att berätta sina person- och kontaktuppgifter eller andra privata saker om dig.

Vill din nätkompis hålla er relation hemlig och hemlighålla även den eventuellt uppkommande träffen? Hemliga vänskapsförhållanden är sällan en bra idé. Ifall du spenderar mycket tid med någon på nätet som du önskar dig träffa, är det alltid viktigt att berätta om den uppkommande träffen för någon som till exempel en förälder eller en bra vän.

Ifall du upplever att kontakten med personen känns obehagligt eller otäckt, behöver du inte fortsätta hålla kontakt. Ifall det inte längre känns bra för dig och du inte vill upprätthålla kontakten längre kan du även blocka personen. Meddela tjänstens eller webbsidans administratör om du fått otäcka meddelanden.

Om du inte är säker om du kan lita på personen du träffat via nätet är det alltid bra att prata om det med dina föräldrar eller någon annan trygg vuxen.

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top