Hoppa till innehållet

Skadliga nätgrupper och webbsidor

Internet möjliggör som bäst en öppen och mångfaldig diskussion med andra människor var via man kan hitta andra likasinnade som en själv. Alla grupper eller nätsidor på internet är ändå inte välvilliga eller pålitliga. I grupper av likasinnade människor kan åsikter lätt eskalera till att det bara existerar en enda sanning. Hatpropaganda eller skadligt material på nätet ska man inte sprida vidare. Att kunna vara kritisk på nätet hjälper en att fundera kring motiv bakom olika nätgrupper och webbsidor.

  • Vem är det som diskuterar på diskussionsforumet och hurdana roller har de olika människorna?
  • Vad är deras åsikter?
  • Framkommer det på hemsidan varför hemsidans upprätthållare försvarar en viss synvinkel?
  • Observera ifall någon synvinkel saknas från diskussionen.
  • Överväg motiven för argumenten. Hur motiveras de olika åsikterna?
  • Kolla ifall du hittar källan till den fakta som presenteras. Är faktan pålitlig?
  • Varför ska man lita på den informationen? Vad vill personen som skrivit texten berätta för dig?
  • Innehåller webbsidan hatpropaganda eller innehåll som förolämpar specifika personer eller grupper?
  • Kolla upp ifall du hittar samma fakta från en annan oberoende källa.
  • Dra nytta av faktakontrollwebbsidor.

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top