Siirry sisältöön

Kypsyvä seksuaalisuus

”Kylhän me heitetään välillä aika ronskiakin läppää kaikesta. Ei mun kaverit varmaan arvaa, mitä kaikkea oikeesti kelaan.”

Seksuaalisuus on luonnollinen ja keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämänvaiheissa. Se on kaunis asia, jota on tärkeä vaalia, jotta se voi hyvin ja siitä voi nauttia.

Seksuaaliterveys tarkoittaa sitä, että ihminen kokee seksuaalisuutensa pääosin positiivisena asiana sekä voimavarana ja että ihmisellä on tarpeeksi tietoa ja taitoja elää turvallisissa, antoisissa ja hyväksyvissä ihmissuhteissa. Se tarkoittaa myös kykyä ja mahdollisuutta nauttia omasta seksuaalisuudestaan niin, että siitä saa tyydytystä eikä se aiheuta pahaa mieltä, ahdistusta, pelkoa tai huolta taudeista.

Varhaisnuoruudessa, 12–14-vuotiaana, seksuaalinen kehitys kiihtyy ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat nousevat sen vuoksi uudella tavalla tietoisuuteen. Monet tuntevat tarvetta ottaa selvää kehitykseen ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Oman kehon muuttuminen aikuisen kehoksi on nopeimmillaan. Tämä voi tuntua hämmentävältä.

Seksuaalisuus on jännittävää ja saa aikaan uudenlaisia tuntemuksia. Monet seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat uusia. Ne vilahtelevat keskusteluissa kavereiden kesken, mutta harvemmin omista kokemuksista tai epävarmuuden tunteista keskustellaan rehellisesti tai aidosti.

Välillä saattaa nähdä seksuaalisväritteisiä unia ja pohtia mielikuvissaan seksifantasioita. Joskus seksuaaliset jännitteet aiheuttavat levottomuutta ja ärtyisyyttä. Jotkut käyttäytyvät ja puhuvat ronskisti, vaikka heillä ei oikeasti ole vielä mitään seksikokemuksia. Joskus seksuaaliset jännitteet voivat näkyä provosoivana pukeutumisena tai romanttisen rakkauden unelmina.

Jotkut ihmiset kokevat seksuaalisuutensa hyvinkin voimakkaasti, kun taas toisille se ei ole yhtä merkittävä osa elämää. Seksuaalisuuden rooli elämässä myös muuttuu elämän eri vaiheissa. Seksuaalioikeudet takaavat sen, että jokainen saa toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan haluamallaan tavallaan kuitenkin niin, ettei loukkaa toisten ihmisten seksuaalioikeuksia tai riko lakia. Näin ollen mikään tapa nauttia omasta tai toisen kehosta ja omasta seksuaalisuudestaan ei ole väärin, jos ei tee samalla vääryyttä kenellekään toiselle.

Osa ihmisistä kokee itsensä aseksuaaleiksi. Aseksuaalilla tarkoitetaan ihmistä, joka kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Aseksuaali voi kuitenkin nauttia seksistä itsensä tai toisen ihmisen kanssa ja voi kiintyä tai rakastua joko omaa sukupuolta tai muuta sukupuolta olevaan henkilöön.

Koska seksuaalisuus on hyvin intiimi ja herkkä asia, on järkevää pohtia tarkoin, kenen kanssa ja missä jakaa siihen liittyvää tietoa ja vaikkapa kuvia, jottei kukaan vain käytä näitä tietoja väärin. Seksuaalisuudesta on silti tärkeä keskustella ja hakea tietoa turvallisista lähteistä; netistä ja kavereilta saatu tieto ei aina välttämättä pidä paikkaansa.

Kun seksuaalisuudesta tietää tarpeeksi ja on ollut mahdollisuuksia pohtia sitä eri kanteilta, osaa tehdä sellaisia seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä päätöksiä, jotka tukevat omaa ja toisten hyvinvointia. Tällöin ei tule tehtyä asioita, jotka saattavat kaduttaa myöhemmin tai aiheuttaa pahaa mieltä itselle tai toisille.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top