Siirry sisältöön

Kypsyvä seksuaalisuus

Seksuaalisuus on luonnollinen ja keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämänvaiheissa. Se on kaunis asia, jota on tärkeä vaalia, jotta se voi hyvin ja siitä voi nauttia.


Seksuaaliterveys tarkoittaa sitä, että ihminen kokee seksuaalisuutensa pääosin positiivisena asiana sekä voimavarana ja että ihmisellä on tarpeeksi tietoa ja taitoja elää turvallisissa, antoisissa ja hyväksyvissä ihmissuhteissa. Se tarkoittaa myös kykyä ja mahdollisuutta nauttia omasta seksuaalisuudestaan niin, että siitä saa tyydytystä eikä se aiheuta pahaa mieltä, ahdistusta, pelkoa tai huolta taudeista.


”Kylhän me heitetään välillä aika ronskiakin läppää kaikesta. Ei mun kaverit varmaan arvaa, mitä kaikkea oikeesti kelaan.”

Varhaisnuoruudessa, 12–14-vuotiaana, seksuaalinen kehitys kiihtyy ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat nousevat sen vuoksi uudella tavalla tietoisuuteen. Monet tuntevat tarvetta ottaa selvää kehitykseen ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Oman kehon muuttuminen aikuisen kehoksi on nopeimmillaan. Tämä voi tuntua hämmentävältä.

Seksuaalisuus on jännittävää ja saa aikaan uudenlaisia tuntemuksia. Monet seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat uusia. Ne vilahtelevat keskusteluissa kavereiden kesken, mutta harvemmin omista kokemuksista tai epävarmuuden tunteista keskustellaan rehellisesti tai aidosti.

Välillä saattaa nähdä seksuaalisväritteisiä unia ja pohtia mielikuvissaan seksifantasioita. Joskus seksuaaliset jännitteet aiheuttavat levottomuutta ja ärtyisyyttä. Jotkut käyttäytyvät ja puhuvat ronskisti, vaikka heillä ei oikeasti ole vielä mitään seksikokemuksia. Joskus seksuaaliset jännitteet voivat näkyä provosoivana pukeutumisena tai romanttisen rakkauden unelmina.

Jotkut ihmiset kokevat seksuaalisuutensa hyvinkin voimakkaasti, kun taas toisille se ei ole yhtä merkittävä osa elämää. Seksuaalisuuden rooli elämässä myös muuttuu elämän eri vaiheissa.


Seksuaalioikeudet tarkoittavat sitä, että ihmisellä on iästä, sukupuolesta, sukupuolen kokemuksesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta oikeus päättää omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Jokaisella on oikeus itsensä ilmaisuun, valita kumppaninsa sekä päättää seksuaalielämästään vastuullisesti ja omaa kokonaisvaltaista hyvinvointiaan vaalien. Toisten ihmisten seksuaalioikeuksia ei tietenkään saa loukata. Näin ollen mikään tapa nauttia omasta tai toisen kehosta ja omasta seksuaalisuudestaan ei ole väärin, jos ei tee samalla vääryyttä kenellekään toiselle.


Koska seksuaalisuus on hyvin intiimi ja herkkä asia, on tärkeää miettiä tarkasti, kenen kanssa ja missä jakaa henkilötietoja, vaikka kuvia, jottei kukaan käytä niitä väärin nyt ja tulevaisuudessa. Seksuaalisuudesta on silti tärkeä keskustella ja ilmaista itseään.  Muista hakea tietoa turvallisista lähteistä; parhailtakin kavereilta saatu tieto ei aina välttämättä pidä paikkaansa, joten tutkikaa asiaa rauhassa yhdessä tarkistaen eri lähteitä.

Kun seksuaalisuudesta tietää tarpeeksi ja on ollut mahdollisuuksia pohtia sitä eri kanteilta, osaa tehdä sellaisia seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä päätöksiä, jotka tukevat omaa ja toisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top