Digivälmående

Internet, sociala medier och olika digitala innehåll är en del av vår vardag och vi spenderar mycket tid bland det i skolan, hemma och på fritiden. Smartapparater underlättar vardagen, ger oss nöje och möjliggör olika hobbyer och tidsfördriv. De erbjuder en massa möjligheter till växelverkan, inlärning och trivsel. På nätet kan man prata och spendera tid med kompisar, hitta information, spela och lära känna nya människor och saker.

Rutornas charm

Ibland råkar man spendera mer tid framför rutan än man ursprungligen planerat. På sociala medier hittar man helt tiden nytt och intressant innehåll och man kan ha svårt att ta sig bort från rutan.

För att vi bättre skulle vara medvetna om hurdana effekter användningen av olika medier har på vårt välbefinnande behöver vi information och förståelse för hur nätmiljön fungerar och hur den påverkar vår användning av media. Vi ska sätta oss in i detta tema mer på dessa sidor om digivälmående.