Hoppa till innehållet

Könsidentitet

Ofta är könet en av de första egenskaper man lägger märke till hos en människa man möter. Vi möter ständigt människor som tolkar oss utifrån vårt kön. Många uttrycker sin könsidentitet till exempel med hjälp av kläder, frisyrer, smycken och smink för att bli sedda på det sätt de önskar.

Vi lever i en kultur med två kön: man och kvinna. Det finns dock kulturer där fler än två kön erkänns. Eftersom vi vant oss att se och tolka bara två kön kan det vara svårt att föreställa sig en mångfald av kön utöver dessa.

Med könsidentitet avses hur var och en upplever sitt eget kön. Efter förlossningen klassas man som antingen flicka eller pojke utifrån kroppens yttre könskarakteristika. De flesta människor upplever sig tillhöra det kön de tillskrivits från födelsen.

Vissa personer upplever att det kön de tillskrivits vid födseln är felaktigt och identifierar sig istället med det andra könet. En sådan person kallas för transsexuell.

Många transsexuella genomgår en komplett eller partiell könskorrigering som syftar till att korrigera könet (fysiskt och/eller juridiskt) till att stämma överens med personens egen upplevelse av sitt kön.

Det finns också personer som inte upplever sig tillhöra någotdera av könen vårt samhälle är indelat i. Denna upplevelse beskrivs ofta med begrepp som transgender eller ickebinär.

Könsöverskridande identitet utmanar gängse uppfattningar om olika typer av sexuell läggning. Till exempel kan en transgenderperson som upplever sig vara varken man eller kvinna ha svårt att ange sin sexuella läggning utifrån kategorierna hetero-, bi- eller homosexualitet. På motsvarande sätt kan en person som känner sig attraherad av en transgenderperson ha svårt att ange sin läggning utifrån dessa tre kategorier.

Läs också

Hjälp och stöd

Testa dina kunskaper!

Back to top