Hoppa till innehållet

Känslostormar

”Varför är jag så otroligt irriterad?”

“Jag är stressad av att mitt humör växlar alldeles förskräckligt, vad är det för fel på mig?”

Känslorna kan variera på ett överraskande sätt. På en och samma dag kan man den ena stunden vara fylld av iver och självsäkerhet men den andra stunden känna sig fullständigt hopplös. Man förstår inte alltid sina egna känslor och hur starka de är. Tidigare kan man ha ansett sig vara en glad och öppen människa, men nu har man ingen lust att le eller vara på gott humör. Istället är man kanske rastlös och irriterad. Det kan vara svårt att koncentrera sig på skolarbetet. En känsla av hopplöshet kan överrumpla en i situationer där man inte kunnat vänta sig det, och skamkänslor uppstår av mycket. Alla slags känslor finns, och det är alltid bra och tillåtet att ha dem. Olika sinnestillstånd kommer och går, och det finns ingen anledningen att vara rädd för dem.

Många plågas i denna ålder till och från av vemod och melankoli. Att bli vuxen och lämna barnets värld bakom sig förutsätter att man kan släppa taget om vissa saker. Efter hand börjar man inse att föräldrarna kanske inte kommer att vara de mest centrala personerna i ens liv fastän det känts så i barndomen. Man ska gå in i vuxenlivet vare sig man vill det eller inte, och det finns ingen återvändo till barndomens värld. Att ibland känna sig nere och sorgsen är normalt under puberteten, men om nedstämdheten håller i sig kontinuerligt i flera veckor bör man tala med en närstående vuxen eller till exempel skolhälsovårdaren.

I denna ålder känner man sig ofta energisk och självsäker. Man kommer på idéer som för stunden känns lysande, och ibland börjar man förverkliga dem utan att tveka. Att helt undvika misstag och felaktiga beslut är omöjligt, och i ungdomen utsätter man sig för många risker eftersom man lätt hamnar i dåligt sällskap och gör sådant man i andra sammanhang egentligen inte skulle vilja göra.

Aggressiva känslor som rädsla, skam, besvikelse och ilska är vanliga i livet. Aggressivitet kan komma till uttryck bland annat som fientlighet och provokationer. Sådant blir särskilt uttalat i puberteten. Avgörande för att kunna kontrollera aggressioner är förmågan att hantera besvikelse, skam och ångest. Musik, klädsel, filmer, dataspel, motion och samtal kring känslorna är ofta bra sätt att kontrollera, ge utlopp för och hantera sina aggressioner. På detta sätt blir det lättare att bli bekant med och kunna stå ut med aggressiva känslor.

Självförtroendet kan växla från starkt till svagt. Tidvis kan man känna sig blyg, osäker och missnöjd med sig själv fastän man tidigare var tillfreds men den man är. Man granskar sig själv genom kritiska glasögon, och uppfattningen om det egna jaget kan ibland vara starkt positiv och ibland starkt negativ. Kroppens förändringar och de stormiga känslorna kan vara förvirrande och göra en osäker.

Orsakerna till känslostormar, ett snabbt växlande humör och benägenheten att tänka självcentrerat är dels hormonella men har också att göra med att man får nya inre krav att hantera. Mycket händer i kroppen under kort tid, och den psykiska utvecklingen går långsammare än den fysiska.

I mitten av ungdomen (15–17 år) har pubertetens värsta känslostormar ofta lagt sig. Då kan man börja vänja sig vid sitt nya utseende och söka sin egen identitet. Frigörelsen från föräldrarna är en viktig process under denna del av ungdomen. Barnen söker ett nytt slags förhållande till sina föräldrar och behöver utrymme för att börja utöva självständighet. Man behöver dock fortfarande stöd och tid från sina föräldrar.

Läs också

Hjälp och stöd

Testa dina kunskaper!

Back to top