Hoppa till innehållet

Syskonförhållanden

”Ibland blir jag otroligt irriterad på min syster. Trots det är vi som ler och långhalm.”

Förhållandet till bröder och systrar hör till de mest långvariga och nära förhållandena människor emellan. Systrar och bröder kan stå närmare varandra än vänner, och man kan berätta om sina bekymmer och sorger för dem. Syskon kan bidra med uppmuntran, stöd och goda råd. Tillsammans med dem kan man glädja sig, bete sig tokroligt, leka och öva upp sin förmåga att trösta och ta hand om andra människor.

Hur vanlig och irriterande är inte ibland känslan av att behöva dela allt med sina syskon! Ens saker står ofta till syskonens förfogande, och syskonen delar också på föräldrarnas tid och uppmärksamhet. Genom att på detta sätt dela med sig av det man har lär man sig att beakta andras behov och förstå hur andra känner.

Gräl mellan syskon är vanliga i alla familjer. Att käbbla med sina systrar och bröder kan ibland kännas tröttsamt, men man lär sig konflikthantering, att försvara sina intressen, förlåta och be om förlåtelse. Många har insett att förmågan att förhandla också utvecklas i samspelet med syskonen. Trots sina gräl kan systrar och bröder betyda allt för varandra.

 • När de fungerar bra kan syskonband skapa god laganda: kamratskap, trygghet, omsorg om varandra och samhörighet. I detta nära förhållande kan man tala om sådant som man inte talar med andra om.
 • Man har en gemensam historia med sina systrar och bröder. Få vet så mycket om oss och vårt liv som våra syskon.
 • Syskonbanden innefattar känslor av många slag. Svartsjuka, kärlek, glädje, avund och konkurrens är vanligt förekommande.
 • Avund och tävlan mellan syskon bottnar ytterst i deras konkurrens om föräldrarnas uppmärksamhet och kärlek. Barnet utvärderar också sig självt genom att jämföra sina egenskaper och förmågor med syskonens.
 • Alla gräl syskon emellan är inte farliga eller destruktiva, utan man kan lära sig viktiga förmågor genom konflikter. Det är bra att i hemmet ha utrymme för att uttrycka och reagera på olika slag av känslor.

Förhållanden mellan syskon kan se mycket olika ut. I vissa familjer är syskon fullkomligt oskiljaktiga, i andra är situationen den motsatta. Hur förhållandet är beror på ett flertal faktorer, bland annat åldersskillnad, kön, ålder och i vilken ordning barnen fötts. Även syskon som i ungdomen inte har ett nära förhållande kan ofta utveckla ett sådant med tiden.

 • Fundera över vad som ger upphov till sorg och glädje i ert förhållande. Samtala kring hur ni skulle kunna öka det som ger glädje och minska det som orsakar sorg.
 • Gemensamma intressen kan stärka förhållandet och skapa en känsla av samhörighet. Kanske ni kunde börja med en gemensam hobby som skulle vara en aktivitet bara för er?
 • Fundera över hur konflikter löses inom er familj och hur familjemedlemmarna behandlar varandra. Detta påverkar nämligen förhållandet mellan syskonen. Ni kan tillsammans med föräldrarna eller syskon emellan tänka ut bättre sätt att lösa konflikter och komma överens om gemensamma spelregler.
 • Om du tycker att dina föräldrar behandlar dig sämre än dina syskon, tala med dem om detta och hur det känns för dig. Berätta på vilket sätt du tycker att det är orättvist. Diskutera saken med dina syskon istället för att vara ilsken mot dem.
 • Om du märker att ett syskon är avundsjukt på dig, kanske på grund av de saker du har, hantera detta på ett moget sätt. Du ska till exempel inte skryta över att du klarar dig bättre i skolan eller att era föräldrar berömt dig. Påminn istället ditt syskon om vad han eller hon är bra på.
 • Berätta för dina syskon vad de betyder för dig. Ofta tar man sina närstående för givna, men om de plötsligt försvann ur ens liv skulle man tänka annorlunda. Snart skulle man sakna till och med de sidor av dem som man tidigare tyckte var irriterande!
 • Om dina syskon inte låter dig vara med, ta upp detta. Hjälp dem förstå att detta inte känns bra för dig och be dem tillbringa tid med dig ibland.
 • Om du genom familjeombildning fått nya syskon kanske många känslor väcks hos dig, till exempel svartsjuka. Att lära känna dem och vänja sig vid dem tar tid och energi. Du kan ha som ett medvetet mål att komma bra överens med dem. I bästa fall kan styvsyskon känna lika stark samhörighet som biologiska syskon.

 

Läs också

Hjälp och stöd

Delta

Back to top