Hoppa till innehållet

Lagar kring och åldersgränser för alkohol, tobak och narkotika

Alkohol får i Finland inte säljas till personer under 18 år. Åldersgränsen för drycker med hög alkoholhalt är 20 år. Samma åldersgränser gäller även för innehav av alkohol: lätta alkoholhaltiga drycker får innehas av personer som fyllt 18 år, men för att få inneha starka alkoholdrycker måste man ha fyllt 20. Att överlåta alkohol till minderåriga är ett brott, och att göra detta mot betalning betraktas som ett grovt brott.

Cigaretter, snus och andra tobaksprodukter får i Finland inte säljas till personer under 18 år. För att säkerställa att den luft som andas in av andra hålls rökfri har tobaksrökning begränsats på olika sätt, bland annat genom att man inte får röka i allmänna utrymmen och vid ytterdörrar. Genom lagstiftningen vill man se till att ingen ska behöva bli utsatt för tobaksrök mot sin vilja eller bli beroende av tobak på grund av okunskap om riskerna. Målsättningen är att bruket av tobak ska minska över tid och till slut upphöra.

Narkotika är i Finland förbjudet även för myndiga personer. Att sälja och inneha narkotika är olagligt. Förutom välkända sorter som cannabis, amfetamin, ecstasy och heroin förekommer olika slag av derivat som kan innehålla livsfarliga halter av diverse substanser.

Back to top