Hoppa till innehållet

Hur blir man av med rusmedelsberoende?

Rusmedelsberoende uppstår lättare hos ungdomar än hos vuxna och har en betydande effekt på deras hälsa. Av dem som börjat dricka alkohol innan de fyllt 14 år har 40 procent alkoholproblem i vuxen ålder. Den som börjar röka i ung ålder har kortare förväntad livslängd, och en ung kropp tar mer skada av alkohol och droger än vad en fullvuxen kropp gör. De största riskerna med bruk av sådana substanser är dels att hjärnans utveckling störs, dels att den som är berusad har större sannolikhet för att råka ut för olyckor. Även om man redan hunnit börja använda alkohol och droger är det alltid bättre för hälsan att sluta än att fortsätta.

Om man som ungdom vill bli av med sitt missbruk lönar det sig att söka professionell hjälp. Råd och anvisningar finns att få bland annat hos skolhälsovårdaren, på närmaste ungdomsstation, hälsorådgivningstjänsten för ungdomar och A-klinikerna. Kontaktuppgifter finns på din kommuns webbplats, och du kan också ringa via telefonväxeln för stadens social- och hälsovårdstjänster.

När du söker hjälp, kom ihåg att du inte är ensam. Många andra har behövt hjälp med att bli fria från sitt beroende, och många har också lyckats.

På Nuortenlinkki kan du göra ett test för att få en bedömning om ditt rusmedelsbruk.

Rusmedelsmätare för unga (på finska)

Barn- och ungdomstelefonen tel. 0800 96 116

Barn- och ungdomstelefonen

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s hjälptelefon (på finska) tel. 0800 900 45

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s hjälptelefon

Kristelefonen tel. 09 2525 0112

Kristelefonen

Back to top