Hoppa till innehållet

Om du är orolig över en väns rusmedelsbruk

Tala med vännen. Säg att du lagt märke till hans eller hennes höga konsumtion av alkohol eller droger och uttryck din oro över denna.

Säg att vännen kan gå till skolhälsovårdaren, skolpsykologen, kuratorn, A-kliniken, ungdomsstationen eller hälsostationen för att få hjälp. Säg till om du har möjlighet att följa med som stöd.

Om din vän inte vill söka hjälp, vänd dig till en pålitlig vuxen, som en av dina föräldrar, en lärare eller skolhälsovårdaren.

Du kan ringa en hjälptelefon (till exempel barn- och ungdomstelefonen vid Mannerheims Barnskyddsförbund, Fri Från Narkotika rf:s hjälptelefon, Kristelefonen) för att få råd och berätta hur du känner dig. Du kan också uppmuntra din vän att själv ringa en hjälptelefon.

Kom ihåg ditt eget välmående! Du är inte ansvarig för din väns bruk av alkohol och droger. Om vännen så önskar kan du dock utgöra ett stöd för att få till en förändring.

Back to top