Hoppa till innehållet

Om du är orolig över en familjemedlems rusmedelsbruk

Om en förälder eller någon annan i din näromgivning dricker för mycket alkohol och du känner oro, rädsla eller ångest över detta bör du tala om det för någon, detta eftersom du som barn eller ungdom inte själv ska behöva ta ansvar för familjen. Närhelst du inte vet vad du ska ta dig till bör du vända dig till en vuxen du litar på. Att ta upp ämnet fordrar mod, men det kan bli början till en förändring.

Överväg om någon av de vuxna du känner är en person du kan anförtro dig åt. Det måste vara någon som inte sårar dig eller avslöjar det du sagt för någon annan utan att ha fått ditt tillstånd. Du kan till exempel vända dig till en far- eller morförälder, någon av dina vänners föräldrar eller en lärare. En sådan vuxen kan du också ta med dig när du ska tala om din familjesituation med någon som kan erbjuda professionell hjälp. Du kan också på eget initiativ ta kontakt med skolhälsovårdaren, -kuratorn eller -psykologen, likaså en socialarbetare, ungdomsarbetare eller polisen. Till alla dessa yrkeskategoriers arbetsuppgifter hör att hjälpa dig i sådana situationer.

Kom ihåg att dina föräldrars missbruksproblematik inte är ditt fel. Även om dina föräldrar är alkoholister kommer du inte nödvändigtvis att bli det. Våga tala om det som bekymrar dig! Du har rätt att få hjälp av de vuxna.

Det är viktigt att prata om hur man känner sig. Om du funderar vad du ska göra i en situation där du är orolig över en familjemedlem kan du ringa anonymt till Barn- och ungdomstelefonen på numret 0800 96 116

Barn- och ungdomstelefonen

Det finns andra barn och unga som är oroliga över en familjemedlems rusmedelsbruk. På “Skör barndom” sidan hittar du information om kamratstödsgrupper och chatter du kan ta stöd av.

Klicka dig till Skör barndom sidan

I situationer där det förekommer våld, en förälder är för alkoholpåverkad för att ta hand om barn eller får ett sjukanfall på gund av alkohol är det viktigt att få hjälp direkt. Ring det allmänna nödnumret 112 eller kontakta socialjouren. Socialjourens nummer hittar du med att googla namnet på din ort och “socialjour”.

Hitta nödnumren för din ort här

Back to top